ေက်း႐ြာ ၇ ရာခုိင္နႈန္းပဲ မဟာဓာတ္အားလိုင္း ရ႐ွိ

ျမန္မာနိုင္ငံ ေက်း႐ြာစုစုေပါင္း ၆ ေသာင္း ၅ ေထာင္နီးပါး ႐ွိတဲ့အနက္ ၇ ရာခုိင္နႈန္းျဖစ္တဲ့ ေက်း႐ြာေပါင္း ၄၇၀၀ ေက်ာ္ပဲ မဟာဓာတ္အားလိုင္းကေန လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရ႐ွိတယ္လို့ ေနျပည္ေတာ္ ကြန္ဗင္း႐ွင္းစင္တာမွာ ျပုလုပ္တဲ့ ေက်းလက္မီးလင္းေရး အေထာက္အကူျပု ပစၥည္း ျပခန္းပါ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရပါတယ္။ ၂၀ ရာခိုင္နႈန္းနဲ့ ညီမွ်တဲ့ ေက်း႐ြာ ၁ ေသာင္း ၃ ေထာင္ နီးပါးဟာ မီးစက္ေတြနဲ့ ဓာတ္အားရေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေနရပါတယ္။ က်န္ အေသးစားေရအား၊ ဆိုလာစနစ္၊ ဇီ၀ဓာတ္ေငြ့နဲ့ ဓာတ္အားထုပ္လုပ္ေနတာေတြ အားလံုးေပါင္းမွ ေက်း႐ြာေပါင္း ၂ ေသာင္း ၁ ေထာင္ေက်ာ္ လွ်ပ္စစ္မီး သံုးစဲြနိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ျမန္မာနိုင္ငံတစ္၀ွမ္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရ႐ွိေရးအတြက္ အစိုးရဟာ တ႐ုတ္၊ ကိုရီးယား၊ အာ႐ွဖံြ့ျဖိုးေရးဘဏ္ စတဲ့နိုင္ငံေတြနဲ့ အဖဲြ့အစည္းေတြက အကူအညီယူျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေနရဆဲ ႐ွိပါတယ္။

More News
Up