ဖိလစ္ပိုင္ လိင္တန္းတူညီမွ်ေရး သံသယမ်ားနွင့္အတူ

နိုင္ငံတကာ ေလ့လာစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈေတြအရ လိင္တန္းတူညီမွ်မႈမွာ ဖိလစ္ပိုင္ေတြ ဟာ ကမၻာ့ ထိပ္ဆံုးနုိင္ငံေတြအဆင့္မွာ ႐ွိေနပါတယ္။ လိင္တန္းတူညီမွ်မႈ႐ွိတဲ့ ထိပ္ဆံုး ၁၀ နိုင္ငံစာရင္းမွာ တခုတည္းေသာ အာ႐ွနိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိုးသမီးေတြဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ဦးစီးဦးေဆာင္ လုပ္ေနၾကသလို နိုင္ငံေရး မွာလည္း ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကပါတယ္။ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ယံုၾကည္မႈ အားေကာင္းလွတဲ့နုိင္ငံမွာ အမ်ိုးသမီးသမၼတ ၂ ဦးကို ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခ်ို့အမ်ိုးသမီးေရး ေဆာင္႐ြက္သူေတြကေတာ့ အဆင့္သတ္မွတ္မႈက ဖိလစ္ပိုင္အမ်ိုးသမီးေတြရဲ့ တကယ့္ ပကတိ အေျခအေနကို ထင္ဟပ္မႈ မ႐ွိပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္မွာ အမ်ိုးသမီး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဆင္းဆင္းရဲရဲ ေနထိုင္ေနၾကရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အထက္လြွႊတ္ေတာ္အမတ္ က ဖိလစ္ပိုင္အထက္လြွႊတ္ေတာ္မွာ အမွာစကား ေျပာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။သူဟာ အသက္ ၄၅ နွစ္ ႐ွိျပီး ဒီနွစ္ အေစာပိုင္းက အထက္လြွႊတ္ေတာ္မွာ အေ႐ြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူက ဖိလစ္ပိုင္အမ်ိုးသမီးတေယာက္ရဲ့ ဘ၀အေတြ့အၾကံုက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်တဲ့ ေနရာမွာ သူကို လမ္းညြွႊန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစတယ္လို့ ဆိုပါတယ္။ [caption id="attachment_44901" align="alignleft" width="150" caption="ဂေ႐့စ္ဖိုး"][/caption] “အမ်ိုးသမီးတေယာက္၊ မိခင္တေယာက္အေနနဲ့ ဥပေဒျပုေရးအျပင္ ကိုယ္စားျပု ေဆာင္႐ြက္ တင္ျပေျပာဆိုမႈေတြ လုပ္ရသလို က်မတို့ လုပ္ဖို့လိုတာက က်မတို့ ျပည္သူလူထု ေတြကို နိုင္ငံမွာ လူမႈကာကြယ္မႈေတြ တိုးတက္လာျပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ဘ၀ေတြ ရ႐ွိဖို့ နုိင္ငံသားေတြရဲ့ တာ၀န္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သတိေပးဖို့ပါ။” ဂေ႐့စ္ဖိုးက ဖိလစ္ပိုင္ေအာက္လြွႊတ္ေတာ္နဲ့ အထက္လြွႊတ္ေတာ္မွာ ၄ ပံု ၁ ပံု ေနရာ ရ႐ွိထားတဲ့ အမ်ိုးသမီးအမတ္ေတြထဲမွာ တေယာက္အပါအ၀င္ ျဖစ္ရတာကို ဂုဏ္ယူပါတယ္လို့ ေျပာပါတယ္။ “အေ႐ွ့ေတာင္အာ႐ွက က်မတို့အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံေတြအတြက္ ဒါမွမဟုတ္ တကမၻာလံုး အရ ေျပာရရင္ေတာ့ အမ်ိုးသမီးေတြ ဦးေဆာင္မႈေနရာေတြကို ရလာတာဟာ အမ်ားၾကီး ေကာင္းမြန္တယ္လို့ ေျပာရမွာပါပဲ။” နိုင္ငံတကာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူတခ်ို့က အထက္လြွႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂေ႐့စ္ဖိုးနဲ့ သေဘာတူၾကပါတယ္။ စာရင္းဇယားအရ ဖိလစ္ပိုင္အမ်ိုးသမီးေတြဟာ နိုင္ငံေရးနဲ့ စီမံခန့္ခြဲမႈဆိုင္ရာအလုပ္ေတြ မွာ အေရအတြက္ အေတာ္မ်ားမ်ားေနရာ ယူထားၾကတယ္လို့ ဆိုပါတယ္။ အေ႐ွ့ေတာင္အာ႐ွရဲ့ အမ်ိုးသမီးပညာေရး တိုးတက္မႈ အရာမွာလည္း ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုမႈေတြ ရ႐ွိထားပါတယ္။ မနုဿေဗဒပညာ႐ွင္ ခရိုလင္း ေဆာဘရစ္ခ်ီးယားက သမိုင္းအရ ကမၻာရဲ့ ဒီအပိုင္းက အမ်ိုးသမီးေတြဟာ တျခားသူေတြ ထက္ပိုျပီး မွ်တမႈ ႐ွိၾကတယ္လို့ ေျပာပါတယ္။ [caption id="attachment_44902" align="alignright" width="150" caption="ခရိုလင္း ေဆာဘရစ္ခ်ီးယား"][/caption] “ဖိလစ္ပိုင္အမ်ိုးသမီးေတြ၊ အင္ဒိုနီး႐ွားအမ်ိုးသမီးေတြ ဒါမွမဟုတ္ အေ႐ွ့ေတာင္အာ႐ွက အမ်ိုးသမီးေတြဟာ လူ့အဖြဲ့အစည္းမွာ သိပ္ဩဇာအာဏာ႐ွိတဲ့ အခန္းက႑ေတြ ရ႐ွိထားခဲ့ၾက ပါတယ္။ သူတို့ဟာ လယ္ယာလုပ္ငန္းေတြမွာ ပါ၀င္ၾကတယ္။ သူတို့ဟာ အဆံုးအျဖတ္ေပးသူေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾက၊ ေျမယာေတြကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ က်မတို့မွာ အစ ကတည္းက အမ်ိုးသမီးေတြရဲ့ အရည္အေသြးကို ရ႐ွိထားတဲ့ အေျခခံနဲ့ ယဥ္က်းမႈ အေျခခံေတြ ႐ွိေနတယ္ေလ။” ဒါေပမယ့္ ေဆာဘရစ္ခ်ီးယားက ဖိလစ္ပိုင္ေတြက နိုင္ငံရဲ့ အမ်ိုးသမီးသမၼတ ၂ ေယာက္ ကို ေ႐ြးခ်ယ္ေပးခဲ့ၾကေပမယ့္ အဲဒီသမၼတ ၂ ေယာက္လံုးဟာ အမ်ိုးသမီးေရးကိစၥေတြ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေရးကို နည္းနည္းပါးပါးပဲ လုပ္ေပးနုိင္ခဲ့ၾကတယ္လို့ ဆိုပါတယ္။ “အမ်ိုးသမီးေရးရာကိစၥေတြကို အမ်ိုးသမီး နုိင္ငံေရးသမားတေယာက္အေနနဲ့ ေျပာဆိုဖို့ အေတာ္ ခက္ခဲပါတယ္။ သူတို့က ေလးစားမႈရဖို့ ေယာက်္ားဆန္ေအာင္ လုပ္ေနၾကရတယ္ေလ။ သူတို့က သူတို့ရဲ့ ကိုယ္ပိုင္ေဖာ္ေဆာင္မႈကို ျပန္ျပီး ပံုေဖာ္ေနၾကရတယ္ေပါ့႐ွင္။ တကယ္ေတာ့ အျဖစ္က အမ်ိုးသမီးေရးရာကိစၥ ေျပာဆို ေဆြးေနြးမယ္ဆိုရင္ နိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ တန္းဖိုးက်တယ္။ အေရးမပါဘူးဆိုတာမ်ိုး ႐ွိေနတယ္ေလ။” ဖိလစ္ပိုင္ ဒီမိုကရက္တစ္ဆို႐ွယ္လစ္ အမ်ိုးသမီးအဖြဲ့ရဲ့ ေခါင္းေဆာင္ အဲလ္လိဇဘက္ အင္ဆီယိုကိုက ကမၻာက သတ္မွတ္တဲ့အဆင့္က ဖိလစ္ပိုင္ေတြရဲ့လြဲမွားေနတဲ့ ႐ုပ္ပံုလြွႊာကို ေပးအပ္လိုက္သလို ျဖစ္ေနတယ္လို့ ေျပာပါတယ္။ “႐ွင္တို့ဟာ တကယ္ကို ေကာင္းမြန္ပါတယ္လို့ နိုင္ငံတကာက အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပခံရတာက ေကာင္းတယ္လို့ ထင္စရာေပါ့႐ွင္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါက ခိုင္မာတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို အေျခခံရမွာေပါ့။ ဒီအစီရင္ခံစာေတြဟာ အထူးသျဖင့္ အမ်ိုးသမီးေတြ၊ က်မတို့ ျပည္သူေတြ တကယ္တန္းတန္းတူညီမွ်တဲ့ ဘ၀ေတြကို ခံစားေနရျပီလားဆိုတာကိုေတာ့ ယွဥ္ျပဖို့ လိုေနပါတယ္။” အင္ဆီယိုကိုက လူ့အဖြဲ့အစည္းအဆင့္မွာ ဆင္းရဲ မြန္းၾကပ္မႈ၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈနဲ့ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈေတြ ခံစားေနရဆဲ အမ်ိုးသမီးေတြ ႐ွိေနဆဲ ျဖစ္တယ္လို့ ေျပာပါတယ္။ သူတို့အုပ္စုက ေက်း႐ြာေတြက အမ်ိုးသမီးေတြကို သူတို့ေက်း႐ြာေတြမွာ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္လာေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးေနတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဖိလစ္ပိုင္ျပည္သူလူထုရဲ့ ၃ ပံု ၁ ပံု ဟာ တေန့ ၁ ေဒၚလာ ေလာက္နဲ့ အသက္႐ွင္သန္ ေနၾကရျပီး အလြယ္တကူ ထိခိုက္ခံ စားေနၾကရဆဲ ျဖစ္တယ္လုိ့ ဆုိပါတယ္။ “႐ွင္တို့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို အခုၾကည့္လိုက္ရင္ ဘာစီးပြားေရး အခြင့္အလမ္း ေတြက ပြင့္ေနတာပါလဲ။ အမ်ိုးသမီးအမ်ားစုက ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့အလုပ္ေတြကို လုပ္ေနၾကရျပီး ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ ေပးခံရမႈလည္း မ႐ွိတာကို ေတြ့ရပါလိမ့္မယ္။” မနီလာက အမ်ိုးသမီးသီးသန့္ မီးရီးယမ္းေကာလိပ္က တခ်ို့ေက်ာင္းသူေတြကေတာ့ ကမၻာ့ေလ့လာစစ္တမ္းက ျပဆိုထားသလို နိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲကို ၀င္ရတာဟာ လြယ္ကူတယ္လို့ သူတို့ မယူဆတဲ့အေၾကာင္း ေျပာၾကပါတယ္။ “က်မက ရီယာနီေကာတက္ဇ္ ေတာရီကင္ပိုပါ။ အသက္ ၁၉ နွစ္႐ွိပါျပီ။ နိုင္ငံတကာ ေလ့လာေရးကို သင္ယူေနပါတယ္။ နိုင္ငံေရးမ်ိုးရိုးေတြက လာတဲ့ အမ်ိုးသမီးေတြက နိုင္ငံေရးနယ္က မဟုတ္တဲ့ အာဏာ႐ွိတဲ့ နိုင္ငံေရးမိသားစုေတြက မဟုတ္တဲ့အမ်ိုးသမီးေတြ ထက္ နုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ကို ၀င္ဖို့ အခြင့္အလမ္း႐ွိၾကပါတယ္။” သူရဲ့ အတန္းေဖာ္ အသက္ ၁၉ နွစ္ အ႐ြယ္ နစ္ကာရီ၀ဲရာကေတာ့ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ ေဒသမွာ ပညာေရးအဆင့္အတန္းက ဆိုး၀ါးေနျပီး ဖိလစ္ပိုင္အမ်ိုးသမီးအမ်ားစုဟာ သူတို့ေတြရဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို တကယ္တမ္း မသိၾကပါဘူးလို့ ေျပာပါတယ္။ “သတင္းအခ်က္အလက္ေတြက အေျခခံ ျပည္သူလူထုေတြဆီ ဒါမွမဟုတ္ လူ့အဖြဲ့အစည္း ဆီကို မေရာက္ပါဘူး႐ွင္။ ဒီေတာ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ပါ၀င္ ေဆာင္႐ြက္ နိုင္ဖို့ မတူကြဲျပားတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ ရိွတယ္ဆိုတာကို အမ်ိုးသမီးေတြ မသိၾကပါဘူး။” ဒါေပမယ့္ အသက္ ၂၀ ႐ွိျပီျဖစ္တဲ့ ဂ်ယ္လင္းဂေ႐့စ္ကေတာ့ ရယူထိုက္တဲ့ အခြင့္ အလမ္းတခု ျဖစ္ေနဆဲပါလို့ ေျပာပါတယ္။ “က်မက စံနမူနာေကာင္းတေယာက္ ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္။ အမ်ိုးသမီးေတြက လုပ္နိုင္ပါတယ္႐ွင္။ အမ်ိုးသမီးေတြဟာ အလုပ္အေကၽြး ျပုနိုင္တယ္။ တိုင္းျပည္ပိုျပီးေကာင္းမြန္ တိုးတက္လာေအာင္ အမ်ိုးသမီးေတြက တခုခုေတာ့ လုပ္နိုင္ပါတယ္။ အမ်ိုးသမီးေတြက ေျပာင္းလဲသြားေအာင္ လုပ္နိုင္ပါတယ္႐ွင္။” ေဂ်ဆန္စထေရာ့သာက အာ႐ွေဒသ သတင္းေဆာင္းပါးက႑အတြက္  ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံ မနီလာျမို့ေတာ္ကေန သတင္းေပးပို့ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up