က်ား၊ မ အခြင့္အေရး ကြာဟမႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္

ဖြံ့ျဖိုးဆဲနိုင္ငံေတြမွာ အမ်ိုးသမီးနဲ့ မိန္းကေလးငယ္ေတြ ေသဆံုးမႈနႈန္းထားက အမ်ိုးသားေသဆံုးမႈနႈန္းထက္ ျမင့္မားေနတဲ့အခ်က္ကေတာ့ အဆိုး႐ြားဆံုးကြာဟခ်က္တခု ျဖစ္တယ္လို့ ကမၻာ့ဖြံ့ျဖိုးေရးအစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ိုးသမီးနဲ့ မိန္းကေလးေတြအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အခြင့္အေရးနဲ့ အေျခအေနေတြကို ဖန္တီးေပးနိုင္ဖို့  က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်တဲ့အခြင့္အေရးေတြရိွဖို့ လိုအပ္တဲ့အေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ဒီအတြက္လည္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနဲ့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာနက ကမၻာ့ဘဏ္နဲ့ ပူးေပါင္းျပီး အမ်ိုးသား၊ အမ်ိုးသမီး တန္းတူညီမွ်မႈနဲ့ ဖြံ့ျဖိုးေရးအတြက္ ကမၻာ့ဖြံ့ျဖိုးေရးအစီရင္ခံစာနဲ့ ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေနြးပြဲတရပ္ကို ရန္ကုန္နဲ့ ေနျပည္ေတာ္ျမို့ေတြမွာ မၾကာေသးခင္ကဘဲ ျပုလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာနဲ့ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနဲ့ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္က “ယခုထုတ္ေ၀လိုက္တဲ့ အစီရင္ခံစာေတြမွာ ကမၻာတ၀ွမ္းလံုးနဲ့ ေဒသတြင္းမွာရိွတဲ့ က်ားနဲ့ မကြဲျပားမႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြကို ႐ွာေဖြေဖာ္ထုတ္ထားတာျဖစ္လို့ မူ၀ါဒေရးဆြဲတဲ့ေနရာမွာ အေထာက္အကူျပုနိုင္တဲ့ အၾကံုေပးခ်က္ေတြ ပါပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဒီအစီရင္ခံစာေတြမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အၾကံေပးခ်က္အတိုင္း ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့မူ၀ါဒနဲ့ လမ္းညြန္ခ်က္ေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္တယ္” လုိ့ ေျပာဆိုေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ့သတင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အလားတူ ကမၻာ့ဘဏ္ အေ႐ွ့အာ႐ွနဲ့ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ဆင္းရဲနြမ္းပါးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးနဲ့ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမႈဌာန ညြန္ၾကားေရးမႉးတဦးလည္း ျဖစ္ျပီး ဒီအစီရင္ခံစာေတြကို တြဲဖက္ေရးသားတဲ့သူ မစၥတာဆက့္ဟီးရ္႐ွတ္တီ(Mr.SudhirShetty) က “အခု မိက္ဆက္လိုက္တဲ့ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ့အစီရင္ခံစာေတြက ဖြံ့ျဖိုးေရးလုပ္ငန္းေတြမွာအမ်ိုးသားနဲ့ အမ်ိုးသမီး တန္းတူညီမွ်မႈ ဆိုတာ အင္မတန္အေရးၾကီးတဲ့က႑ကေန ပါ၀င္ေနတဲ့အျပင္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈကို ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြမွာ တိုးလာနိုင္သလို အနာဂတ္မ်ိုးဆက္ အတြက္လည္း အခြင့္အလမ္းေတြ ပိုေကာင္းလာမွာျဖစ္လို့ ေကာင္းမြန္တဲ့မူ၀ါဒေတြကို ခ်မွတ္ ေဆာင္႐ြက္နိုင္မွာျဖစ္တယ္” လို့ ဆိုပါတယ္။ ဒါအျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာကမၻာ့ဘဏ္ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာခန္သန္႐ွန္ကာက “အခုအခ်ိန္က ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးနဲ့ လူ့အဖြဲ့အစည္းရဲ့ အလြွႊာအသီးသီးက လူေတြအက်ိုးခံစားနိုင္ေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ရိွတဲ့ စီးပြားေရး ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္အေရးၾကီးတဲ့အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ကမၻာ့ဘဏ္အေနနဲ့ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈရိွေစေရး ျမွင့္တင္ေဆာင္႐ြက္သြားဖို့ ျမန္မာအစိုးရနဲ့ နီးနီးကပ္ကပ္ လုပ္ေဆာင္သြားဖို့လည္း ကတိက၀တ္ျပုထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈအေပၚမွာ အေျခခံတဲ့ စီးပြားေရးဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္မႈနဲ့ ဆင္းရဲနြမ္းပါးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းေတြက ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ အမ်ိုးသားနဲ့ အမ်ိုးသမီးတိုင္းအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈရိွေစဖို့ ေဆာင္႐ြက္သြားရမွာ ျဖစ္တယ္"လို့ ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရကလည္း က်ားနဲ့ မအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ တန္းတူညီမွ်ေရးအပါအ၀င္ ျပုျပင္ ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းေတြကို အရပ္ဘက္အဖြဲ့အစည္းေတြ၊ ပညာ႐ွင္ေတြ၊ နိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းတို့နဲ့ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနတာျဖစ္လို့ ဒါဟာခ်ီးက်ဳးဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္တယ္လို့ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ား၊ မ အခြင့္အေရးကြာဟမႈကို နည္းပါးေစဖို့ ရည္႐ြယ္ျပီး ၀င္ေငြတိုးတက္ရရိွေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးတဲ့ နည္းလမ္းတခုတည္းနဲ့ေတာ့ ဒါကို ေျဖ႐ွင္းနိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို့ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္သူေတြကို အစီရင္ခံစာက ေထာက္ျပ ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္တဲ့ေနရာမွာလည္း ေအာင္ျမင္မႈကို ေရ႐ွည္ထိန္းသိမ္းနိုင္ရန္ ဦးစားေပးက႑တခုခ်င္းစီကို နိုင္ငံအလိုက္မူ၀ါဒေတြ ခ်မွတ္ ေဆာင္႐ြက္သြားနိုင္ဖို့အတြက္ နိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းေတြက အားေပးကူညီဖို့ လိုတယ္လို့ သိရပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up