တုိင္း(မ္) မဂၢဇင္းကုိ ထုတ္၊ ေရာင္း၊ ျဖန္ခ်ိမႈ မလုပ္ရန္ အစုိးရ ေၾကညာ

ဦး၀ီရသူကုိ မ်က္နွာဖုံးတင္ျပီး ေရးသားထားတဲ့ တုိင္း(မ္) မဂၢဇင္းပါ The Face of Buddhist Terror ေဆာင္းပါးကို ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္း မူရင္းစာေစာင္အတုိင္းျဖစ္ေစ၊ မိတၱူပြားျပီးျဖစ္ေစ ထုတ္လုပ္၊ ေရာင္းခ်၊ ျဖန့္ခ်ိတာေတြ မျပုလုင္ဖို့ အေရးေပၚကာလစီမံခန့္ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီက ဇြန္ ၂၅ ရက္ေန့ ညမွာ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ တုိင္း(မ္) မဂၢဇင္းပါ ေဖာ္ျပခ်က္ဟာ လူမ်ိုးေရး၊ ဘာသာေရးအဓိက႐ုဏ္ေတြ ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ ကာကြယ္နုိင္ဖုိ့္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန့ထုတ္ေ၀ျဖန့္ခ်ိမယ့္ တုိင္းမ္ မဂၢဇင္း Vol 182, No. 1 ကုိ ထုတ္၊ ေရာင္း၊ ျဖန့္ခ်ိတာေတြ မလုပ္ဖုိ့ ေၾကညာလုိက္တာလုိ့ ဆုိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တိုင္း(မ္) မဂၢဇင္းပါ ေဖာ္ျပခ်က္ဟာ နွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ တည္တံ့လာခဲ့ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံသား အမ်ားစုကိုးကြယ္ရာျဖစ္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာေတာ္အေပၚ အထင္အျမင္လြဲမွားေစျပီး လက္႐ွိေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ ဘာသာေပါင္းစုံတို့အၾကား အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေနျခင္းကိုလည္း ထိခိုက္ေစနုိင္တဲ့အတြက္ ကန့္ကြက္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံံုးကလည္း ဇြန္လ၂၃ရက္ေန့မွာ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

More News
Up