ပိုင္ဆိုင္မႈအျငင္းပြားေနတာေၾကာင့္ လယ္ေျမေတြ ျပန္ခ်မေပးနိုင္ျဖစ္ေန - DVB