အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမီဒီယာဥပေဒၾကမ္းအေပၚ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ အၾကံျပု

အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမီဒီယာအေနနဲ့ သတင္းစာထုတ္ေ၀ျဖန့္ခ်ိရာမွာ ကုန္က်စရိတ္ကို ျပည္သူဘ႑ာေငြမွ ၇၀ ရာခုိင္နႈန္း သုံးစြဲမယ့္အေပၚ ျမန္မာနုိင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ) က ကန့္ကြက္လိုက္ပါတယ္။ ဇြန္ ၈ ရက္ေန့က ရန္ကုန္ျမို့မွာ က်င္းပတဲ့ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမီဒီယာဥပေဒၾကမ္း ႐ွင္းလင္းပြဲမွာ တင္ျပတဲ့အၾကံျပုခ်က္မွာ ကန့္ကြက္လိုက္တာျဖစ္ျပီး မိမိသတင္းစာေရာင္းရေငြနဲ့ သတင္းစာကေနရတဲ့ ေၾကာ္ျငာေငြျဖင့္သာ ရပ္တည္သင့္တယ္လို့ အၾကံျပုထားပါတယ္။ နိုင္ငံတကာမွာ ျပည္သူဘ႑ာေငြနဲ့ ပုံနွိပ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္တာမ႐ွိတဲ့အတြက္ အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈမီဒီယာမွာ ပုံနွိပ္မီဒီယာ ထည့္သြင္းျခင္းကိုလည္း ကန့္ကြက္ထားပါတယ္။ ျပည္သူ့ဘ႑ာေငြနဲ့ အေဆာက္အဦ၊ သယ္ယူပုိ့ေဆာင္ေရးနဲ့ က်န္ေလ်ာ့ေပါ့ခြင့္ေတြကို ရယူ လုပ္ေဆာင္မယ့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမီဒီယာအေနနဲ့ ပုဂၢလိက မီဒီယာလုပ္ငန္းေတြ နည္းတူ တေျပးညီ အခြန္ေဆာင္သင့္တယ္လို့ အၾကံျပုခ်က္က ဆိုပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမီဒီယာေကာင္စီ ဖြဲ့စည္းျခင္းဟာ ေရးဆြဲဆဲျဖစ္တဲ့ သတင္းမီဒီယာဥပေဒတြင္ ပါ႐ွိမယ့္ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီနဲ့ အျပိုင္သေဘာျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ကို အေျမာက္အျမားသုံးစြဲျပီး အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈမီဒီယာအေနနဲ့ ေကာင္စီေကာ္မတီမ်ားစြာကို ထပ္မံဖြဲ့စည္းဖို့ မလိုအပ္ဘူးလို့ ဆိုပါတယ္။ သတင္းမီဒီယာသမားေတြ လိုက္နာရမယ့္ က်င့္၀တ္မ်ား၊ တာ၀န္မ်ားနဲ့ အခြင့္အေရးမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီက အေသးစိတ္ေရးဆြဲထားျပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈဥပေဒမွာ သီးျခားထပ္မံေဖာ္ျပဖို့ မလိုအပ္ဘူးလို့ အၾကံျပုထားပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈဥပေဒၾကမ္းဟာ ဥပေဒပုံစံမဟုတ္ဘဲ မိမိလုိအပ္ခ်က္ေတြကို စုေပါင္းဖြဲ့စည္းထားတာျဖစ္ျပီး ႐ွိျပီးသားဥပေဒေတြကို ထိခုိက္ေနတယ္လို့ ျမန္မာနိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီရဲ့ အၾကံျပုခ်က္မွာ ပါ႐ွိပါတယ္။

More News
Up