ပို့ကုန္သြင္းကုန္အတြက္ ၾကိုတင္အခြန္ေကာက္ခံမည္

ျမန္မာျပည္မွာ အခြန္ေ႐ွာင္ျခင္းေတြ ႐ွိေနတာေၾကာင့္ ဇြန္ ၁၄ ရက္ေန့ကစျပီး ပို့ကုန္နဲ့ သြင္းကုန္အတြက္ ၁ နွစ္စာ ၾကိုတင္အခြန္ေပးေဆာင္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္း႐ွင္ေတြအတြက္ အခြန္ေ႐ွာင္ျခင္းနဲ့ အခြန္ေဆာင္တဲ့ကိစၥေတြ လြယ္ကူအဆင္ေျပရန္ ၾကိုတင္အခြန္ ေပးေဆာင္ရမယ့္လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ကို ရန္ကုန္တိုင္း ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီဌာနမွ ဒုညြွႊန္ၾကားေရးမႉးက ေျပာျပပါတယ္။ “သြင္းကုန္ဆုိရင္ က်မတို့ အခြန္ဦးစီးဌာနက access value ေပၚမွာ ၂ ရာခုိ္္င္နႈန္းတခါတည္း ျဖတ္ေကာက္လုိက္မွာ။ နွစ္ကုန္ရင္  corporate က ေပးရမယ့္ (အရင္းအနွီး၊ ၀င္ေငြေပၚမူတည္ျပီးေကာက္တဲ့ အခြန္) cooperate tax ႐ွိပါတယ္။  အဲဒီအထဲကေန သတ္မွတ္ျပီးေတာ့ ပိုရင္ျပန္အမ္းမယ္၊ လုိရင္ျပန္ေတာင္းပါမယ္။ ပို့ကုန္အတြက္က ပုိ့ကုန္တန္ဖိုးေပၚမွာ ၂ ရာခုိင္နႈန္းကုိ ခ်လန္ေရးေပးျပီး ဘဏ္မွာသြားသြင္းရမယ္။ သြင္းလုိ့အခက္အခဲ႐ွိရင္ ခ်က္နဲ့လက္ခံျပီး ပို့ကုန္ကိစၥ ဆက္ေဆာင္႐ြက္သြားမွာပါ။” ပံုမွန္အခြန္ ေပးေဆာင္ေနတဲ့ သြင္းကုန္နဲ့ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းေတြအျပင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ေတြမွာလဲ တေျပးညီ ၾကိုတင္အခြန္ ၂ ရာခိုင္နႈန္း ေပးေဆာင္ရေတာ့မွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ကုန္သည္ေတြအပၚ အခြန္စည္းၾကပ္မႈေတြ ပိုမ်ားလာနိုင္တဲ့အေၾကာင္းကို ျမ၀တီနယ္စပ္က ကုန္သည္တဦးျဖစ္တဲ့ ေဒၚနီလာက အခုလို ေျပာပါတယ္။ “က်မတုိ့ဆီမွာ ထံုးစံက ၁.၅ ရာခုိင္နႈန္း႐ွိေနေသးတယ္။ ၁.၅ ရာခုိင္နႈန္းကေန ၂ ရာခုိင္နႈန္းဆုိေတာ့ ၀.၅ တိုးသြားမွာ။ အားလံုးတန္းတူ တေျပးညီ ဒီပံုစံပဲဆုိရင္ေတာ့ ဒီလိုပဲလုိက္ရမယ္ဆုိ အဆင္ေျပပါတယ္။ ပစၥည္းတခု ဘယ္ေလာက္က်လဲ ၁.၅ နဲ့တြက္တယ္၊ အခု ၂ ရာခုိင္နႈန္းနဲ့ တြက္ရမယ္ဆုိေတာ့ အဲအတြက္ နည္းနည္း တိုးသြားမွာေပါ့။” အခြန္ေ႐ွာင္တဲ့လုပ္ငန္း႐ွင္ေတြ ႐ွိေနတာေၾကာင့္ ၾကိုတင္အခြန္ ေပးေဆာင္ရတာကို ၾကိုဆိုေၾကာင္း Farmer ကားအေရာင္းစင္တာမွ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက အခုလိုေျပာပါတယ္။ “ကုမၸဏီတခ်ို့က အခြန္ေ႐ွာင္တာ ႐ွိေတာ့ ၂ ရာခုိ္င္နႈန္းေကာက္ထားေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ့ကေတာ့ ၾကိုဆုိပါတယ္။ အစုိးရက ဖြံ့ျဖိုးေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္ေနေတာ့ ေငြလိုေနေတာ့ အခြန္ေဆာင္ရတဲ့ ကိစၥကို ၾကိုဆုိပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီအစိုးရဆုိတာေတာ့ စီးပြားေရးမလုပ္ဘဲ အခြန္ေကာက္ရမွာဆုိေတာ့ အခြန္ေကာက္ျပီး စနစ္တက် သံုးစြဲဖို့လိုတယ္။ အခုလို ေပးေဆာင္ဖို့ေကာက္တာ ၾကိုဆုိပါတယ္။”

ပို႔ကုန္သျင္းကုန္အတၾက္ ႀကိဳတင္အချန္ေကာကၡံမည္

မ္ဳိးေဇာႅင္း  ၇ ဇျန္ ၂၀၁၃။

 

်မနၼာ်ပညၼြာ အချန္ေ႐ြာင္်ခင္းေတျ ႐ြိေနတာေၾကာင့္ ဇျန္ ၁၄ ရက္ေန႔ကစၿပီး ပို႔ကုနၷဲ႔ သျင္းကုန္အတၾက္ ၁ ႏြစၥာ ႀကိဳတင္အချန္ေပးေဆာင္ရေတာ့မြာ ်ဖစၸါတယ္။

လုပ္ငန္း႐ြင္ေတၾအတၾက္ အချန္ေ႐ြာင္်ခင္းနဲ႔ အချန္ေဆာငၱဲ့ကိစၥေတျ လၾယၠူအဆင္ေ်ပရန္ ႀကိဳတင္အချန္ ေပးေဆာင္ရမယ့္လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ကို ရနၠုနၱိုင္း ်ပညၱျင္းအချန္ဦးစီဌာနမြ ဒုညႊန္ၾကားေရးမြဴးက ေ်ပာ်ပပါတယ္။

“သျင္းကုနၦုိရင္ က္မတို႔ အချန္ဦးစီးဌာနက access value ေပၚမြာ ၂ ရာခုိ္္င္ႏႈန္းတခါတည္း ်ဖတ္ေကာကႅုိကၼြာ။ ႏြစၠုန္ရင္  corporate က ေပးရမယ့္ (အရင္းအႏြီး၊ ၀င္ေငျေပၚမူတည္ၿပီးေကာကၱဲ့ အချန္) cooperate tax ႐ြိပါတယ္။  အဲဒီအထဲကေန သတၼြတ္ၿပီးေတာ့ ပိုရင္်ပန္အမ္းမယ္၊ လုိရင္်ပန္ေတာင္းပါမယ္။ ပို႔ကုန္အတၾကၠ ပုိ႔ကုနၱနၹိုးေပၚမြာ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ခ္လန္ေရးေပးၿပီး ဘဏၼြာသျားသျင္းရမယ္။ သျင္းလုိ႔အခက္အခဲ႐ြိရင္ ခ္ကၷဲ႔လကၡံၿပီး ပို႔ကုနၠိစၥ ဆက္ေဆာင္ရၾက္သျားမြာပါ။”

ပံုမြန္အချန္ ေပးေဆာင္ေနတဲ့ သျင္းကုနၷဲ႔ ထုတၠုနႅုပ္ငန္းေတၾအ်ပင္ နယၥပၠုန္သၾယ္ေရးဇုန္ေတျမြာလဲ တေ်ပးညီ ႀကိဳတင္အချန္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရေတာ့မြာ ်ဖစၱာေၾကာင့္ ကုန္သည္ေတၾအပၚ အချနၥည္းၾကပၼႈေတျ ပိုမ္ားလာႏိုငၱဲ့အေၾကာင္းကို ်မ၀တီနယၥပၠ ကုန္သညၱဦး်ဖစၱဲ့ ေဒၚနီလာက အခုလို ေ်ပာပါတယ္။

“က္မတုိ႔ဆီမြာ ထံုးစံက ၁.၅ ရာခုိင္ႏႈန္း႐ြိေနေသးတယ္။ ၁.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းဆုိေတာ့ ၀.၅ တိုးသျားမြာ။ အားလံုးတန္းတူ တေ်ပးညီ ဒီပံုစံပဲဆုိရင္ေတာ့ ဒီလိုပဲလုိက္ရမယၦုိ အဆင္ေ်ပပါတယ္။ ပစၥည္းတခု ဘယ္ေလာကၠ္လဲ ၁.၅ နဲ႔တၾကၱယ္၊ အခု ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ တၾက္ရမယၦုိေတာ့ အဲအတၾက္ နည္းနည္း တိုးသျားမြာေပါ့။”

အချန္ေ႐ြာငၱဲ့လုပ္ငန္း႐ြင္ေတျ ႐ြိေနတာေႀကာင့္ ႀကိဳတင္အချန္ ေပးေဆာင္ရတာကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း Farmer ကားအေရာင္းစငၱာမြ ေဒါကၱာစိုးထျန္းက အခုလိုေ်ပာပါတယ္။

“ကုမၸဏီတခ္ိဳ႕က အချန္ေ႐ြာငၱာ ႐ြိေတာ့ ၂ ရာခုိ္င္ႏႈန္းေကာကၳားေတာ့ ေသခ္ာပါတယ္။ က္ေနာၱုိ႔ကေတာ့ ႀကိဳဆုိပါတယ္။ အစုိးရက ဖျံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတၾလုပ္ေနေတာ့ ေငၾလိုေနေတာ့ အချန္ေဆာင္ရတဲ့ ကိစၥကို ႀကိဳဆုိပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီအစိုးရဆုိတာေတာ့ စီးပျားေရးမလုပၻဲ အချန္ေကာက္ရမြာဆုိေတာ့ အချန္ေကာက္ၿပီး စနစၱက္ သံုးစျဲဖို႔လိုတယ္။ အခုလို ေပးေဆာငၹို႔ေကာကၱာ ႀကိဳဆုိပါတယ္။”

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up