အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈ ဥပေဒၾကမ္းကို ဘာေၾကာင့္ ေရးဆဲြရတာလဲ

အစိုးရအဖဲြ့ကိုယ္စား ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနက ေရးဆဲြထားတဲ့ “အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈ မီဒီယာဥပေဒၾကမ္း” ကို ျပီးခဲ့တဲ့ ေမ ၂၀ ရက္ေန့က အမ်ားျပည္သူ ေလ့လာနိုင္ေအာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ထုတ္ျပန္ျပီးျပီးခ်င္း ေနာက္တေန့ထုတ္ ပုဂၢလိကသတင္းစာ ၃ ေစာင္မွာေတာ့ ဒီ ဥပေဒၾကမ္းကို လက္မခံနိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပတဲ့ သတင္းေတြကို ေတြ့ရပါတယ္။ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနအေနနဲ့ ဒီဥပေဒကို ဘာေၾကာင့္ ျပ႒ာန္းရသလဲ၊ ျပည္တြင္း စာနယ္ဇင္းသမားတခ်ို့က ဘာေၾကာင့္ လက္မခံနုိင္ေၾကာင္း ေျပာရသလဲ၊ ဥပေဒၾကမ္းမွာ ဘာအားနည္းခ်က္ေတြ ႐ွိေနသလဲ ဆိုတာ ေဆြးေနြးတင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံကို စစ္အာဏာ႐ွင္ေတြက အုပ္စိုးထားစဥ္ အနွစ္ ၅၀ ကာလ တေလွ်ာက္လံုး အစိုးရဟာ ပုဂၢလိကမီဒီယာေတြကို နာလန္မထူေအာင္ ဖိနွိပ္တာ၊ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္သူပိုင္ မီဒီယာေတြ ထူေထာင္ျပီး အတိုက္အခံေတြန့ဲ အတိုက္အခံ လႈပ္႐ွားမႈအားလံုးကို ေသးသိမ္ေအာင္ ႐ွႈတ္ခ်တိုက္ခုိက္တာ၊ စစ္တပ္နဲ့ စစ္အာဏာ႐ွင္စနစ္ ေကာင္းေၾကာင္း ၀ါဒျဖန့္တာေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုနည္းနဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံ စစ္အာဏာ႐ွင္စနစ္ ေအာက္က ႐ုန္းထြက္ခ်ိန္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွာ ႐ုပ္သံ၊ ေရဒီယိုနဲ့ သတင္းစာ စတဲ့ မီဒီယာ မ်ိုးစံု ထုတ္လုပ္ ထုတ္လြွႊင့္နုိင္တဲ့ ယနၱရားၾကီးတခု လက္၀ယ္ပိုင္ပိုင္ ေရာက္႐ွိေနခဲ့ပါတယ္။ ဒီ မီဒီယာ အားလံုး လည္ပတ္ေနတဲ့ ကုန္က်စရိတ္ကိုလည္း ျပည္သူေတြရဲ့ အခြန္ဘ႑ာျဖစ္တဲ့ အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္ကေန ရယူသံုးစဲြေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအဖဲြ့သစ္ တက္လာျပီးေနာက္ နိုင္ငံကို ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံအျဖစ္ ထူေထာင္မယ္ေျပာျပီး နိုင္ငံေရးအရ ေျဖေလ်ာ့မႈေတြ လုပ္ေပးလာခ်ိန္ကစလို့ အတိုက္အခံ နိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြနဲ့ ျပည္တြင္းက စာနယ္ဇင္းသမားေတြအားလံုးက အစိုးရလက္ထဲမွာ ၀ါဒျဖန့္ယနၱရားအျဖစ္ အသံုးျပုေနတဲ့ ဒီမီဒီယာေတြ မ႐ွိသင့္ေတာ့ဘူး ဆိုျပီး ေ၀ဖန္လာၾကပါတယ္။ တကယ္လည္း ျပည္သူဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့ထားရတဲ့ ဒီ မီဒီယာေတြဟာ အစိုးရ၀ါဒျဖန့္ယနၱရား မျဖစ္သင့္ဘူးဆိုတာကို လြွႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြေရာ၊ ျပည္သူေတြပါ လက္ခံ ယံုၾကည္လာၾကတာမို့ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနကိုယ္တိုင္ အစိုးရလက္ေအာက္က ဒီ မီဒီယာေတြကို အသြင္ေျပာင္းဖို့ လုပ္လာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ့ ဥေရာပပံုစံ “ အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈမီဒီယာ” ဆိုတာကို ႐ွာေဖြေတြ့႐ွိျပီး “အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈ မီဒီယာဥပေဒၾကမ္း” ကို ေရးဆဲြဖို့ ျဖစ္လာပါတယ္။ ေျပာရရင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္က ဒီ မီဒီယာလုပ္ငန္းစုၾကီးကို လြတ္လပ္တဲ့ “အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈ မီဒီယာ ေကာင္စီ” လက္ေအာက္မွာ ထားျပီး လုပ္ငန္း လည္ပတ္ေစမယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ။ တဖက္က ျပန္ၾကည့္ရင္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံလို ပညာေရး အဆင့္အတန္း ေနာက္က်၊ ျပည္သူလူထု ဗဟုသုတကလည္း ေရခ်ိန္နိမ့္၊ တိုင္းရင္းသားမ်ိုးကဲြေတြလည္း မ်ားေနတဲ့အေျခအေနေအာက္မွာ အက်ိုးအျမတ္ မ႐ွာတဲ့ “အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈ မီဒီယာ ” ဆိုတာမ်ိုးကလည္း လိုအပ္ေနတာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ အခု ေရးဆဲြ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းထဲမွာ ဒီ မီဒီယာလုပ္ငန္းစုၾကီးက လုပ္ကိုင္ရမယ့္လုပ္ငန္းေတြနဲ့ ပတ္သက္လို့ကေတာ့ ဘာမွ အျငင္းပြားစရာ မ႐ွိပါဘူး။ အျငင္းပြားစရာ႐ွိတာက ဒီမီဒီယာအုပ္စုၾကီးကို ဦးေဆာင္ေမာင္းနွင္မယ့္ မီဒီယာေကာင္စီ ဖဲြ့စည္းေရး၊ လက္႐ွိ ဒီ မီဒီယာအုပ္စုၾကီးထဲမွာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကတဲ့ အရာ႐ွိနဲ့ ၀န္ထမ္းေတြရဲ့ ျပဿနာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒၾကမ္းထဲမွာ မီဒီယာေကာင္စီ၀င္ ၁၅ ေယာက္ကို သမၼတ၊ ျပည္သူ့လြွႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နဲ့ အမ်ိုးသားလြွႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒တို့ကေန တေယာက္ကို ၅ ေယာက္စီ နာမည္စာရင္းေပး ဖဲြ့စည္းရမယ္လို့ ေရးဆဲြထားပါတယ္။ လက္႐ွိ အေျခအေနမွာေတာ့ ဦးသိန္းစိန္၊ သူရဦးေ႐ြွႊမန္းနဲ့ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္တို့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ၃ ေယာက္က ဒီမီဒီယာေကာင္စီ၀င္ေတြကို ခန့္အပ္မယ့္ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီ မီဒီယာလုပ္ငန္းစုၾကီးဟာ အမ်ားျပည္သူကို တကယ္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးမယ္ဆိုတဲ့ ေကာင္စီ၀င္ေတြ လက္ထဲကို ေရာက္သြားမွာ မဟုတ္ဘူး ဆိုျပီး စိုးရိမ္ၾကတဲ့ အခ်က္ဟာ မွန္ကန္ပါတယ္။ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ ဒီမီဒီယာေတြကို တာ၀န္ယူ လုပ္ကိုင္ေနၾကသူေတြပါ။ သိၾကတဲ့အတုိင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနရဲ့ လက္ေအာက္က ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယို၊ သတင္းနဲ့ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ေနသူအားလံုးဟာ စစ္အရာ႐ွိေဟာင္းေတြခ်ည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၈၈ အာဏာသိမ္း စစ္အာဏာ႐ွင္ေတြဟာ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုၾကီးကို ၾကံုခဲ့ရျပီးတဲ့ေနာက္ မီဒီယာရဲ့ အေရးပါပံုကို ေကာင္းေကာင္းသိျပီး မီဒီယာကို စစ္တပ္ရဲ့ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ႐ွိေစဖို့ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ႐ုပ္သံ၊ ေရဒီယို၊ သတင္းစာနဲ့ ပံုနွိပ္လုပ္ငန္း အားလံုး႐ွိတဲ့ စစ္တပ္ပိုင္ ျမ၀တီ မီဒီယာအုပ္စုကို ျပန္ၾကားေရးနဲ့ လံုး၀ မဆက္စပ္ဘဲ သီးျခား တည္ေဆာက္ခဲ့သလို ျပန္ၾကားေရးေအာက္က မီဒီယာလုပ္ငန္းအားလံုးမွာလည္း ေအာက္ဆံုးအရာ႐ွိကေန အထက္ဆံုး၀န္ၾကီးအဆင့္ထိ စစ္အရာ႐ွိေဟာင္းေတြက စနစ္တက် အကြက္က်က် အားလံုး ေနရာယူ လုပ္ကိုင္လာခဲ့တာ ဒီေန့အထိပါပဲ။ ဒီ အတြက္ ေမးစရာေမးခြန္းက ဒီ စစ္အရာ႐ွိေဟာင္းေတြဟာ လြတ္လပ္တဲ့ မီဒီယာေကာင္စီေအာက္မွာ ဥပေဒက ခ်မွတ္ထားသလို အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈကို တကယ္လုပ္ၾကမွာလား၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြရဲ့ ပါတီ၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြရဲ့ အစိုးရအဖဲြ့ကို သစၥာခံမွာလား ဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ အတြက္ အဲဒီ အရာ႐ွိ၀န္ထမ္းေတြက ဒီ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြအတိုင္း အေကာင္အထည္ မေဖာ္ရင္ ဘယ္လို အေရးယူေဆာင္႐ြက္မယ္ ဆိုတာ ဥပေဒၾကမ္းထဲမွာ မပါပါဘူး။ ဒါကိုလည္း ပုဂၢလိက စာနယ္ဇင္းသမားေတြက ေထာက္ျပၾကပါတယ္။ ေျပာရရင္ ဥပေဒၾကမ္းရဲ့ ပင္မ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္အာဏာ႐ွင္ေတြက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျပီး စစ္အရာ႐ွိေဟာင္းေတြခ်ည္းပဲ တာ၀န္ယူ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ဒီ မီဒီယာ လုပ္ငန္းစုၾကီးကို အသြင္ေျပာင္းဖို့ ကိစၥ ထင္သေလာက္ မလြယ္ကူနုိင္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up