ျမန္မာနုိင္ငံနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒေပါင္း ၂၉၀ ေက်ာ္ ဖတ္႐ႈနုိင္ျပီ

ျပည္သူ့လြွႊတ္ေတာ္ဝက္ဘ္ဆုိ္က္စာမ်က္နွာမွာ ျမန္မာနိုင္ငံနဲ့ ပတ္သတ္တဲ့ ဥပေဒေပါင္း ၂၉၀ ေက်ာ္ကို အမ်ားျပည္သူ ေလ့လာနိုင္ဖို့ ဒီကေန့ လြွႊင့္တင္လိုက္ပါတယ္။ ျပည္သူ့လြွႊတ္ေတာ္ဝက္ဘ္ဆုိက္မွာ ေလ့လာၾကည့္႐ႈလို့ရေနျပီျဖစ္တဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ေတြဟာ ကုိလုိနီေခတ္ေနာက္ပိုင္းက ထြက္ေပၚလာတဲ့ ဥပေဒေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနဲ့ ဖြံ့ျဖိုးေရးေကာင္စီလက္ထက္နဲ့ လက္ရိွ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္လက္ထက္ ေရးဆဲြထားတဲ့ ဥပေဒအေၾကာင္းအရာေတြကို ေလ့လာ ဖတ္႐ႈရယူနိုင္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ အခန္းက႑အလိုက္၊ အစိုးရအလိုက္ ေရးဆဲြထားတဲ့ ဥပေဒေတြကုိ ျပည္သူ့လြွႊတ္ေတာ္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ေပၚမွာပဲ အခမဲ့ ေဒါင္းလုဒ္ ရယူနိုင္မွာပါ။ အြန္လိုင္းေပၚမွာဖတ္႐ႈလုိ့ ရေနျပီျဖစ္တဲ့ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ေပါင္း ၂၉၀ ေက်ာ္အျပင္ က်န္ရိွေနေသးတဲ့ ဥပေဒေတြကိုပါ ဆက္လက္ျဖည့္စြက္ေပးသြားဖုိ့ စီစဥ္ေနၾကပါတယ္။

//
More News
Up