အေ႐ွ့တီေမာ ေရနံ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေမးစရာ ႐ွိလာ

ေရနံနဲ့ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ့ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ အေရးပါတဲ့ ေနရာက ပါ၀င္ကစားနုိင္ဖို့ အေ႐ွ့တီေမာက ေမွ်ာ္မွန္းထားျပီး ေ႐ွ့ကို တက္လွမ္းလာပါျပီ။ အစိုးရပိုင္ ေရနံကုမၸဏီတခုက ပထမဆံုး ပူးေပါင္း႐ွာေဖြေရး သေဘာတူညီခ်က္တခုလည္း လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ပါျပီ။ ေနာက္အစိုးရက နယ္ေျမထဲမွာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ အေျခစိုက္စခန္း စတင္ဖို့ လံုျခံုစိတ္ခ်ရမႈ႐ွိေအာင္လည္း ေဆာင္႐ြက္ထားျပီးပါျပီ။ ဩစေၾတးလ် ေရဒီယုိက သတင္းေထာက္ ခ႐ြန္စနိုးဒြန္က သတင္းရယူထားပါတယ္။

//
More News
Up