သာယာ၀တီေထာင္မွ ႐ွမ္းတပ္မေတာ္အဖြဲ့၀င္ ၄၀ ဦး လြတ္ေျမာက္ | DVB