ျမန္မာနုိင္ငံ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ဂ်ီ၈ နုိင္ငံမ်ား အသိမွတ္ျပု

ကမာၻ့အခ်မ္းသာဆုံး ထိပ္တန္း ဂ်ီ၈ နုိင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးေတြက ၂၀၁၃ ဧျပီ ၁၀ ရက္နဲ့ ၁၁ ရက္ေန့မွာ ေဆြးေနြးခဲ့ျပီး ျမန္မာျပည္ရဲ့ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို အသိအမွတ္ျပုခဲ့ၾကပါတယ္။ ေဆြးေနြးပြဲနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခ်က္ကေန နိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးေတြက အခုလို အသိအမွတ္ျပုလိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ မတ္လမွာ အာဏာကို လြွႊဲေျပာင္းရယူခဲ့တဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ လြွႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြရဲ့ေထာက္ပံ့မႈေတြနဲ့  ခိုင္မာတဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ့ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ရည္႐ြယ္ျပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို လြွႊတ္ေပးတာ၊ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေပးခဲ့တာ စတဲ့ လူ့အခြင့္အေရးတိုးတက္မႈေတြ အပါအ၀င္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို တိုးခ်ဲ့တာ၊ နုိင္ငံတကာနဲ့ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ေစ့စပ္ေဆြးေနြးမႈနဲ့ သိသာတဲ့ နုိင္ငံေရး ျပုျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို အသိအမွတ္ျပုခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အမ်ိုးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ တိုးတက္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို လည္း ၾကိုဆိုခဲ့ပါတယ္။ ကခ်င္နဲ့ ရခိုင္က ေျဖ႐ွင္းလို့ မရေသးတဲ့ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ အေျခအေနေတြ ႐ွိေနေပမယ့္ ဒီလမ္းေၾကာင္းကို ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လမ္းဖို့ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုေတြ၊ အမ်ိုးသမီးေတြနဲ့ နုိင္ငံေရးပါတီေတြအပါအ၀င္ ျမန္မာအစိုးရကိုလည္း ဂ်ီအိပ္ခ်္ နုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးေတြက တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အၾကမ္းဖက္တာေတြ ရပ္ဆိုင္းဖို့ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးနဲ့ မတူညီတဲ့ ဘာသာေရးအဖြဲ့အစည္းေတြကို ေလးစားဖို့နဲ့ အားလုံးပါ၀င္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေနြးပြဲ ျဖစ္ဖို့လည္း ျမန္မာအစိုးရကို တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ နုိင္ငံေရးနဲ့ စီးပြားေရး ျပုျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ဖို့ က်န္ေနေသးတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကိုလည္း ေျဖ႐ွင္းဖို့ တျခား အလႉ႐ွင္ေတြနဲ့လည္း ပူးေပါင္းျပီးေတာ့ အကူအညီလိုအပ္တဲ့သူေတြဆီကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေရာက္႐ွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို့လည္း ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈအခြင့္အလမ္းေတြ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္မႈေတြနဲ့ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈေတြ ႐ွိေအာင္လည္း တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ ရင္းနွီးျမုပ္နွံမႈအသစ္ေတြနဲ့ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္ေတြကို နုိင္ငံတကာ စီးပြားေရး ပတ္၀န္းက်င္ စံနႈန္း၊ လူ့အခြင့္အေရး စည္းကမ္းေတြနဲ့ လုပ္ေဆာင္ျပီးေတာ့ လူထုကို အက်ိုး႐ွိမယ္လို့ ဂ်ီအိပ္ခ်္ နုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးေတြက ယုံၾကည္ေနပါတယ္။

//
More News
Up