--> မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 လူနာအသစ် ၁ ဦး ထပ်မံတွေ့ရှိ - DVB