ပုံနွိပ္နွင့္ထုတ္ေ၀ေရး ၾကီးၾကပ္ဗဟုိအဖြဲ့ ဖြဲ့စည္းျပီီးျပီဟုဆုိ

ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာနက ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ပံုနွိပ္နဲ့ထုတ္ေဝေရးဥပေဒၾကမ္းကို စာနယ္ဇင္း မီဒီယာသမားေတြ ၀ိုင္း၀န္းကန့္ကြက္ေနၾကခ်ိန္မွာပဲ ပံုနွိပ္ေရးနဲ့ ထုတ္ေ၀ေရးကို ၾကီးၾကပ္မယ့္ အဖြဲ့တဖြဲ့ကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးအမိန့္နဲ့ ျပီးခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ါရီလကတည္းက ဖြဲ့စည္းထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ပံုနွိပ္သူမ်ား၊ ထုတ္ေ၀သူမ်ား မွတ္ပံုတင္နဲ့ ျဖန့္ခ်ိေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကီးၾကပ္မႈဗဟိုအဖြဲ့လို့ အမည္ေပးထားတဲ့ ဒီအဖြဲ့မွာ ဥကၠ႒က ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးျဖစ္ျပီး အဖြဲ့ထဲမွာ ျပည္ထဲေရး၊ နိုင္ငံျခားေရး၊ စရဖ၊ ရဲခ်ဳပ္နဲ့ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး စတဲ့ ဌာနေတြက ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး၊ ဒု၀န္ၾကီးနဲ့ ဦးေဆာင္ညြွႊန္မႉးေတြ၊ ျပန္ၾကားေရးက ဌာနဆိုင္ရာ အၾကီးအကဲေတြ စုစုေပါင္း ၁၂ ဦးနဲ့ ဖြဲ့စည္းခဲ့တာလို့ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး ညြွႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာပါတယ္။ ဒီအဖြဲ့ရဲ့ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြနဲ့ ပတ္သက္ျပီး ဦးေဇာ္ေဌးက    “နုိင္ငံထဲမွာ ထုတ္ေ၀ေနတဲ့ စာေတြ၊ စာေပေတြကုိ စာေပစိစစ္နဲ့ မွတ္ပုံတင္ဌာနကုိ ၾကိုတင္တင္ျပ စိစစ္မႈခံယူျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခဲ့ျပီျဖစ္ပါတယ္။ ကင္းလြတ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ပုံနွိပ္သူမ်ား၊ ထုတ္ေ၀သူမ်ား မွတ္ပုံတင္နွင့္ စာေပစိစစ္ျဖန့္ခ်ိေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကီးၾကပ္မႈဗဟုိအဖြဲ့ကုိ အရင္တုန္းက နာမည္က စာေပစိစစ္ျဖန့္ခ်ိေရးလုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ဗဟုိအဖြဲ့၊ အခုဟာက ပုံနွိပ္သူမ်ား၊ ထုတ္ေ၀သူမ်ား မွတ္ပုံတင္နွင့္ ျဖန္ခ်ိေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၾကီးၾကပ္မႈဗဟုိအဖြဲ့။ ဒီျဖန့္ခ်ိေရးလုပ္ငန္း၊ မွတ္ပုံတင္လုပ္ငန္း၊ ပုံနွိပ္လုပ္ငန္း၏ ၾကီးၾကပ္မႈဗဟုိအဖြဲ့ အဲဒါကုိ ျပင္ဆင္ဖြဲ့စည္းလုိက္တယ္။ ဗဟုိအဖြဲ့ရဲ့ နာမည္လည္း ေျပာင္းမွာ၊ သူ့ရဲ့ လုပ္ငန္းတာ၀န္လည္း ေျပာင္းသြားတယ္။ လုပ္ငန္းတာ၀န္က အရင္တုန္းက စာေပစိစစ္ကုိ တင္ျပီးေတာ့ ဆင္ဆာျဖတ္တာေတြ မ႐ွိေတာ့တဲ့အတြက္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ထုတ္နုိင္ျပီ။ ထုတ္နုိင္တဲ့အခ်ိန္မွာ နံပါတ္ ၁ ဒီအဖြဲ့က ပုံနွိပ္တဲ့သူေတြ၊ ထုတ္ေ၀တဲ့သူေတြကုိ စိစစ္ျပီးေတာ့ ဖြဲ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ အေျခခံမူမ်ားနွင့္အညီ ထုတ္ေ၀ခြင့္အမ်ဳိးအစားအလုိက္ မွတ္ပုံတင္၊ ထုတ္ေ၀ခြင့္မွတ္ပုံတင္ေပါ့။ အဲဒါကုိ ၾကီးၾကပ္မယ့္အဖြဲ့ပါ။ “ေနာက္တခုက ျပည္တြင္းမွာ ဘာသာရပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ့ ထုတ္ေ၀တဲ့ နုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ စာမူနဲ့ စာနယ္ဇင္းမ်ား ထုတ္ေ၀ျဖန့္ခ်ိမႈဟာ တင္ျပခ်က္နွင့္ ကုိက္ညီမႈ႐ွိမ႐ွိ ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ျခင္း။ သူတုိ့ ထုတ္ေ၀ခြင့္မွာ တင္ထားတဲ့ဟာနဲ့ တကယ္ထုတ္တဲ့ဟာနဲ့ ကုိက္ညီမႈ ႐ွိ၊ မ႐ွိ ေစာင့္ၾကည့္တဲ့ဟာ။” “ေနာက္တခုက ထုတ္ေ၀ျပီးတဲ့ ျပကၡဒိန္ေတြကုိ တင္ျပခ်က္နဲ့ ကိုက္ညီမႈ ႐ွိ၊ မ႐ွိ ေစာင့္ၾကည့္ ၾကပ္မတ္ျခင္း၊ ျပကၡဒိန္ေတြကုိ ထုတ္ေ၀ခြင့္၊ တင္တာနဲ့ထုတ္တာနဲ့ ကုိက္ညီမႈ ႐ွိ၊ မ႐ွိ ၾကည့္မယ္။ “ေနာက္တခုက ထုတ္ေ၀ျပီးသည့္ ေတးသီခ်င္းစာမူမ်ား၊ ပုိ့စ္ကတ္၊ သ၀ဏ္လြွႊာနွင့္ ႐ုပ္ျပဒီဇုိင္းမ်ားကုိ တင္ျပခ်က္နွင့္ ကုိက္ညီမႈ႐ွိ၊ မ႐ွိ ေစာင့္ၾကည့္ ၾကပ္မတ္ျခင္း၊ ေနာက္ သံ႐ုံးေတြကထုတ္တဲ့ စာ႐ြက္စာတမ္းေတြဟာ ျမန္မာဘာသာနဲ့ ထုတ္ဖုိ့ တင္ျပထားတာနဲ့ ကုိက္ညီမႈ ႐ွိ၊ မ႐ွိ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္႐ႈမွာျဖစ္တယ္။ “ေနာက္ ပုံနွိပ္ ထုတ္ေ၀ျဖန့္ခ်ိတဲ့ စာအုပ္စာတမ္းေတြ၊ စာနယ္ဇင္းေတြကုိ မူလခြင့္ျပုခ်က္မ်ားနဲ့ ကုိက္ညီမႈ ႐ွိ၊ မ႐ွိ ေစာင့္ၾကည့္ ၾကပ္မတ္ျပီး စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားကုိ ထိန္းေက်ာင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ စာေပစာနယ္ဇင္းေတြ၊ စာအုပ္စာတမ္းေတြ မူလခြင့္ျပုခ်က္နဲ့ လုပ္မလုပ္ ၾကည့္မွာပါ။ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မယ္ဆုိရင္ ထိန္းေက်ာင္းေဆာင္႐ြက္မယ္လုိ့ ပါတယ္။” “စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ေသာ ပုံနွိပ္သူမ်ားနွင့္ ထုတ္ေ၀သူမ်ားကုိ ျဖန့္ခ်ိခြင့္ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ မွတ္ပုံတင္႐ုပ္သိမ္းျခင္း အေရးယူမယ္။ ပုံနွိပ္သူနဲ့ ထုတ္ေ၀သူေတြကုိ အဓိက လုပ္တဲ့ဟာ။” ၾကီးၾကပ္မႈဗဟိုအဖြဲ့ဟာ ဆင္ဆာလုပ္မွာ မဟုတ္ဘဲ ထုတ္ေ၀သူေတြ ခြင့္ျပုခ်က္နဲ့ ဥပေဒနဲ့ ညီ၊ မညီ ၾကီးၾကပ္မယ့္ အဖြဲ့လို့လည္း ဆုိပါတယ္။ ဒီလို ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ့ဖြဲ့ျပီး လုပ္ကို္င္ေဆာင္႐ြက္ထားတာဟာ အျပန္အလွန္ မယံုၾကည္ရာ ေရာက္တယ္လို့ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) အဖြဲ့၀င္ ဦးေဇာ္သက္ေထြးက ေျပာပါတယ္။ “မီဒီယာနယ္ပယ္ကုိ ဒီမိုကေရစီစံနႈန္းေတြနဲ့ ညီမွ်ေအာင္ ေပးတဲ့အခါမွာ ဒီလိုအဖြဲ့ေတြ ဖြဲ့ဖြဲ့ျပီး ျပန္လည္ ဆင္ဆာလုပ္မယ္၊ ခ်ဳပ္ကုိင္မယ္ဆုိတဲ့ အေတြးအေခၚမ်ိုး ေတြးတာကုိက ဒါက်ေနာ့္အတြက္ေတာ့ မနွစ္ျမို့ပါဘူး။ ဒါဟာ အျပန္အလွန္ မယံုၾကည္ရာက်ပါတယ္။ တကယ္ ဒီမုိကေရစီနုိင္ငံသစ္ကုိ နုိင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးနဲ့အတူ ဥပေဒျပုေရးမ႑ိုင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိုင္နဲ့ တရားစီရင္ေရးမ႑ိုင္ကလူေတြေရာ၊ ျပည္သူျပည္သားေတြေရာနဲ့ က်န္တဲ့အဖြ့ဲအစည္းေတြတြဲျပီး ရည္႐ြယ္ခ်က္တခုထဲသြားရင္ ဒီျပဿနာေပၚမွာမဟုတ္ဘူး။ အခုလုိအဖြဲ့ေတြ ခြဲဖြဲ့ျပီး ျပန္လည္ခ်ဳပ္ကုိင္ဖုိ့ ၾကိုးစားတာဟာ အင္အားစုတစုနဲ့ တစုၾကား၊ နယ္ပယ္တခုနဲ့ တခုၾကားမွာ မယံုၾကည္ရာ၊ မစည္းလံုးရာက်တယ္။ အဲလိုသေဘာထားေတြနဲ့ ဆက္သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ နုိင္ငံေတာ္သစ္တခုကုိ တည္ေဆာက္ဖို့ရာေတာ့ အခက္အခဲေတြအမ်ားၾကီး ၾကံုေတြ့ဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။” ပံုနွိပ္သူမ်ား၊ ထုတ္ေ၀သူမ်ား၊ မွတ္ပံုတင္နဲ့ ျဖန့္ခ်ိေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကီးၾကပ္မႈဗဟိုအဖြဲ့ကို ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္ ရက္စြဲပါ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး အမိန့္ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၁၉/၂၀၁၃)နဲ့ ဖြဲ့စည္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up