အိပ္ခ္်အာရ္ဒီပီကို အန္ဂ်ီအိုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ့စည္း

လူ့အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမွင့္တင္ေရးကြန္ရက္ကို ဖြဲ့စည္းလႈပ္႐ွားၾကသူေတြဟာ ဒီကေန့အစည္းအေ၀းကေန လူ့အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ့အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲျပီး အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ့အစည္းတခု (အန္ဂ်ီအို) အျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ဖို ့ဆုံးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ ဒါနဲ့ပတ္သက္လို့ လူ့အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ့ရဲ့ ၁၃ ဦးပါ ဘုတ္အဖြဲ့ကိုလည္း ဖြဲ့စည္းျပီး ဘုတ္အဖြဲ့ဒါရိုက္တာအျဖစ္ ဦးျမင့္ေအးကို ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပါတယ္။ လူ့အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ့ ဒါရိုက္တာ ဦျမင့္ေအးနဲ့ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတာကုိ အသံဖုိင္မွာ နားဆင္နုိင္ပါတယ္။

//
More News
Up