အဲပုဂံေလယာဥ္ပ်က္က်မႈ ေလယာဥ္မႉးေၾကာင့္ ျဖစ္နိုင္ | DVB