နုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေရဒီယုိ အစီအစဥ္မ်ားမွ မိန့္ခြန္း

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ နုိင္ငံေတာ္ တစ္၀န္း႐ွိ မိဘ ျပည္သူမ်ားသို့ နုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေရဒီယုိ အစီအစဥ္ မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေျပာၾကားသည့္ မိန့္ခြန္း (၁-၂-၂၀၁၃) မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား- နွစ္သစ္ကူး မိန့္ခြန္းမွာ ေရဒီယုိကေန တစ္ဆင့္ ကၽြန္ေတာ္တို့ အစိုးရရဲ့ မူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားကို အခါအခြင့္ သင့္တုိင္း ဆက္သြယ္ေျပာၾကား သြားမယ္လို့ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ အတုိင္း ယခုလို ဆက္သြယ္ ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို့ အခုေရာက္ေနတဲ့ ေနရာကေန ျပန္လွည့္ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို့ အစိုးရ သက္တမ္း နွစ္နွစ္ အတြင္းမွာ နုိင္ငံေရး ျပုျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ မ်ားစြာ ျပုလုပ္နုိင္ခဲ့တာကို ေတြ့ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနုိင္ငံေရး ျပုျပင္ ေျပာင္း လဲမႈ ေတြကတစ္ဆင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္ ျပည္သူလူထု အားလံုးအထိ သက္ေရာက္မႈ ႐ွိေစမယ့္ ျပည္သူ ဗဟုိျပု စီးပြားေရး ျပုျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကိုလည္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ႐ွိပါတယ္။ ၁၉၄၇ ခုနွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန့ဟာ ျမန္မာနုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရဖို့အတြက္ အေရးၾကီး တဲ့ ေအာင္ဆန္း- အက္တလီ စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆုိ နုိင္ခဲ့ျပီး သမုိင္း၀င္ေန့ တစ္ေန့ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန့ ဟာလည္း နုိင္ငံတကာ ေခ်းေငြမ်ား ေလွ်ာ့ခ် နုိင္မႈနွင့္ တုိက္တုိက္ ဆုိင္ဆုိင္ ျမန္မာနုိင္ငံ စီးပြားေရး သမုိင္းမွာ အေရးပါတဲ့ ေန့တစ္ေန့ အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ က်န္ရစ္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ့လဲ ဆုိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို့ ျမန္မာ နုိင္ငံ အေနနဲ့ နုိင္ငံ တကာ ေငြေၾကး ေဈးကြက္မ်ားနွင့္ စီးပြားေရး အသိုက္အဝန္း ထဲကို ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ နုိင္ဖို့ အေရးၾကီးတဲ့ ေျခလွမ္းသစ္ တစ္ခုကို စတင္နုိင္ ခဲ့လို့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္႐ွိ ဖြံ့ျဖိုးတုိးတက္ ေနတဲ့ နုိင္ငံမ်ားဟာ တစ္ခ်ိန္က ကမၻာ့ဘဏ္၊ နုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြ အဖြဲ့ကဲ့သို့ နုိင္ငံတကာ ဘဏ္မ်ား၊ အဖြဲ့မ်ားမွ ေငြေၾကး အကူအညီ ရယူခဲ့ ရပါတယ္။ ဖြံ့ျဖိုး တုိးတက္ေနတဲ့ နုိင္ငံတုိင္း နီးပါးဟာ သန္းေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ ေငြေၾကး အကူအညီကို ရယူ ခဲ့ရပါတယ္။ တ႐ုတ္နုိင္ငံ၊ အိနိၵယ နုိင္ငံကဲ့သို့ နုိင္ငံၾကီးမ်ား၊ ေတာင္ကိုရီးယား နုိင္ငံ၊ အေ႐ွ့ေတာင္ အာ႐ွ နုိင္ငံမ်ားျဖစ္တဲ့ အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းနုိင္ငံ၊ မေလး႐ွား နုိင္ငံတို့ ဟာလည္း ေငြေၾကး အကူအညီ မ်ားကို ရယူ ခဲ့ရပါတယ္။ အထီးက်န္ ဆန္တဲ့ နုိင္ငံတစ္နုိင္ငံ အေနနဲ့ ဒီလို အကူအညီေတြ မရနုိင္သလို ေ႐ွ့ကို တုိးတက္ဖို့လည္း အလြန္ ခက္ခဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို့ နုိင္ငံဟာ (၁ဝ) စုနွစ္မ်ားစြာ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ့မႈ ေတြေၾကာင့္ နုိင္ငံတကာ ေခ်းေငြ အကူအညီမ်ား ရယူနုိင္ခဲ့ျခင္း မ႐ွိခဲ့ပါဘူး။ ယခု အခါမွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို့နဲ့ ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုး ပူးေပါင္း ပါဝင္ ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ျပုျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ၾကိုးပမ္း အားထုတ္မႈေတြေၾကာင့္ အေျခအေန ေတြကို ေျပာင္းလဲ နုိင္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို့ အစိုးရ အေနနဲ့ ကမၻာ့ဘဏ္၊ နုိင္ငံတကာ ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြ အဖြဲ့၊ အာ႐ွဖြံ့ျဖိုး တိုးတက္မႈဘဏ္ အပါအဝင္ နုိင္ငံတကာ ေခ်းေငြ အကူအညီ အတြက္ အေရးၾကီးတဲ့ နုိင္ငံၾကီး မ်ားနွင့္လည္း ညိွနိႈင္းမႈမ်ား ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္႐ြက္ နုိင္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေခတ္အဆက္ဆက္က တင္က်န္ခဲ့တဲ့ နုိင္ငံတကာ ေၾကြးျမီ မ်ားထဲမွ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ ကိုလည္း ေျဖေလွ်ာ့ နုိင္ေအာင္ ညိွနိႈင္း ေဆာင္႐ြက္ နုိင္ခဲ့ျပီ ဆုိတဲ့ သတင္းေကာင္းကိုလည္း ျပည္သူလူထု ၾကီးကို ေျပာၾကား လုိပါတယ္။ ယခုလုိ အေရး ၾကီးတဲ့ အခ်ိန္အခါမွာ မိတ္ေဆြေကာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသခဲ့တဲ့ ေနာ္ေဝး နုိင္ငံနဲ့ ဂ်ပန္နုိင္ငံ အပါအဝင္ ပဲရစ္ကလပ္ အဖြဲ့ဝင္ နုိင္ငံမ်ားရဲ့ အကူအညီ ကိုလည္း အသိအမွတ္ျပု မွတ္တမ္း တင္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခါမွာ ကြ်န္ေတာ္တို့ နုိင္ငံအေနနဲ့ နုိင္ငံတကာ ေခ်းေငြ အကူအညီ မ်ားကို ျပန္လည္ရ႐ွိ နုိင္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ရ႐ွိနုိင္မယ့္ သန္းေပါင္းမ်ား စြာေသာ ရန္ပံုေငြ ေတြကို ကမၻာ့နုိင္ငံမ်ား အလယ္မွာ တာဝန္သိတဲ့၊ ဂုဏ္သိကၡာ ႐ွိတဲ့ နုိင္ငံတစ္ခု အျဖစ္ ရပ္တည္ နုိင္ဖို့၊ တုိင္းျပည္ စီးပြားေရး ဖြံ့ျဖိုး ဖို့အတြက္ ဆင္းရဲနြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ဖို့၊ အေရးၾကီး တဲ့ စာသင္ေက်ာင္းေတြ၊ ေဆးရံုေတြ၊ လမ္းတံတားေတြ ေဆာက္ဖို့၊ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေတြ ထုတ္လုပ္ဖို့နဲ့ ေရေကာင္း ေရသန့္ေတြ ရ႐ွိနုိင္ဖို့ အသံုးျပုနုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလုိ ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့မႈမ်ားဟာ ပထမအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လြွႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ ကြ်န္ေတာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အဆင္းရဲဆံုး LDC နုိင္ငံမ်ား စာရင္းမွ ႐ုန္းထြက္နုိင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္မည္ ဆုိတဲ့ ကိစၥရပ္နွင့္ ပတ္သက္၍ ပထမ ေျခလွမ္းအျဖစ္ ရ႐ွိေနျပီ ျဖစ္တဲ့ တုိးတက္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို့ အစိုးရ အေနနဲ့ ရ႐ွိလာမယ့္ နုိင္ငံတကာ ေခ်းေငြအကူ အညီေတြကို ျပည္သူ့ အက်ဳိး စီးပြားအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႐ွိ႐ွိအသံုးျပု သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို့ အစိုးရ အေနနဲ့ ျမန္မာနုိင္ငံ စီးပြားေရး ေခတ္သစ္ တစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္နုိင္ဖို့ ေဆာင္႐ြက္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံရဲ့စီးပြားေရး ဦးေမာ့ လာေစဖို့နဲ့ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ေတြမွာ အလြန္ အေရးပါတဲ့ အေသးစားနဲ့ အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္း မ်ားကိုလည္း အားေပးနုိင္ဖို့ စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ႐ွိပါတယ္။ အေသးစားနဲ့ အလတ္စား စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေျမေတာင္ ေျမွာက္ေပး နိုင္ဖို့ အတြက္ အေသးစားနဲ့ အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရး ဗဟို ေကာ္မတီနဲ့ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ တို့ကိုလည္း ဖြဲ့စည္း ခဲ့ပါတယ္။ အေသးစားနဲ့ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုိအပ္မယ့္ နည္းပညာ၊ အရင္း အနွီး၊ အၾကံဥာဏ္ေတြကို နိုင္ငံ တကာက လုပ္ငန္းေတြနဲ့ ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား စတင္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလည္း လိုအပ္ေသာ ေခ်းေငြမ်ားကို အေသးစား၊ အလတ္စား စက္မႈ ဖြံ့ျဖိုးေရး ဘဏ္မွ စတင္ ထုတ္ေခ်းမႈမ်ား ျပုလုပ္ ေပးေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္စတစ္စ ပိုျပီး လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္း ေပးနိုင္ဖို့ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို့အတူ ေမြးျမူေရး က႑ ဖြံ့ျဖိုး တိုးတက္ေရး အတြက္လည္း ေငြေၾကးနွင့္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား ရ႐ွိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၁၉- ၁- ၂ဝ၁၃ ရက္ေန့မွာ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ့အစည္းမ်ား၊ နိုင္ငံျခား ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈ လုပ္ငန္း ႐ွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚျပီး အစိုးရ အဖြဲ့န့ဲအတူ ျပည္တြင္း ပညာ႐ွင္မ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား ပါဝင္တဲ့ ပထမအၾကိမ္ ျမန္မာနိုင္ငံ ဖြံ့ျဖိုးတုိးတက္မႈ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး ဖိုရမ္ကို က်င္းပ နိုင္ခ့ဲျပီး စီးပြားေရးနဲ့ လူမႈေရး ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္မႈ ဆိုင္ရာ မူေဘာင္နဲ့ ပတ္သက္ လို့ ဝိုင္းဝန္းေဆြးေနြး အၾကံဥာဏ္မ်ား ရယူ နုိင္ခဲ့ ပါတယ္။ ဖြံ့ျဖိုးမႈ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး ထိေရာက္ဖို့ အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ သေဘာ တူညီခ်က္ ကိုလည္း သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထုိး နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကြ်န္ေတာ္တို့ အစိုးရ အေနနဲ့ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးနဲ့ ပတ္သက္လို့ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြလည္း ႐ွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို့ နုိင္ငံမွာ႐ွိတဲ့ ျပည္သူ အမ်ားစုဟာ စားဝတ္ ေနေရးအတြက္ တစ္ဘဝလံုး ပင္ပန္းၾကီးစြာ ႐ုန္းကန္ ေဆာင္႐ြက္ ၾကရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မိမိနဲ့ မိမိရဲ့ မိသားစုကို ေနြးေထြး လံုျခံုေစမယ့္ ကိုယ္ပိုင္ အိမ္တစ္လံုး ကိုေတာင္မွ မပိုင္ဆိုင္နိုင္ဘဲ ခ်ဳိ့တဲ့စြာ ေနထုိင္ရတဲ့ အေျခအေန မ်ဳိးေတြ ႐ွိေနပါတယ္။ ဒီလို အိမ္ပိုင္ယာပိုင္ မ႐ွိတဲ့ အေျခအေန မ်ဳိးေတြကို လြန္ေျမာက္ ေစဖို့အတြက္ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာ စီမံကိန္း မ်ားကို လည္း ရန္ကုန္ျမို့ တစ္ဝိုက္မွာ စတင္စီမံ ေဆာင္႐ြက္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ တျခားျပည္နယ္နဲ့ တျခားျမို့နယ္မ်ား မွာလည္း တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာမ်ားကို  ဆက္လက္ ေဖာ္ေဆာင္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ နုိင္ငံရဲ့ အဓိက လုပ္သား အင္အား အမ်ားစုျဖစ္တဲ့ ေတာင္သူ လယ္သမား မ်ားကိုလည္း အမေတာ္ေၾကး စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ လယ္တစ္ဧကကို က်ပ္ ၈ဝ,ဝဝဝ/-ကေန က်ပ္ ၁ဝဝ,ဝဝဝ/- နႈန္းအထိ တိုးျမွင့္ထုတ္ေပး နိုင္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ယာတစ္ဧက ကိုလည္း က်ပ္ ၁ဝ,ဝဝဝ/- ကေန က်ပ္ ၂ဝ,ဝဝဝ နႈန္းအထိ တိုးျမွင့္ေပး နိုင္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုတိုးျမွင့္ ေပးနိုင္ခဲ့ ေပမယ့္လည္း အမွန္တကယ္ လိုအပ္မည့္ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ အတြက္ ျပည့္မီနုိင္ျခင္း မ႐ွိတာကို သတိျပု မိပါတယ္။ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားအရ လယ္ယာေျမ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ မ်ားကို ခြင့္ျပုထားျပီ ျဖစ္တဲ့အေလ်ာက္ မိမိတို့ရဲ့ လယ္ယာေျမမ်ားကို အာမခံ ထား၍ လိုအပ္တဲ့ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ အရင္းအနွီးမ်ား ေခ်းယူစုေဆာင္း နိုင္တဲ့  အခြင့္အလမ္းမ်ား ရ႐ွိေစရန္ လယ္ယာေျမ ပိုင္ဆိုင္မႈ မွတ္ပံုတင္ လုပ္ငန္းကို ေဆာင္႐ြက္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ လယ္ယာ လုပ္ကိုင္သူ လယ္သမား ထုၾကီးကို မိမိအေနနဲ့ တိုက္တြန္း လိုတာကေတာ့လည္း ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ လာတဲ့ ေဈးကြက္နွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြ႐ွိမည့္ ေငြေၾကး စီမံခန့္ခြဲမႈ နည္းလမ္းသစ္ မ်ားနွင့္ အခြင့္အလမ္း ေတြကို အမိအရ ဆုပ္ကိုင္ၾကိုးပမ္း လုပ္ကိုင္ၾကရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို့၏ အဓိက ကုန္ထုတ္ အရင္းအနွီးျဖစ္တဲ့ လယ္ယာေျမမ်ား တန္ဖိုးျမင့္ တက္လာ ရန္လည္း မိမိတို့၏ လယ္ေျမမ်ားကို ျပုျပင္ၾကေစ လိုပါတယ္။ ေရတိုစီမံ ခန့္ခြဲမႈ မ်ားျဖင့္ မိမိတို့၏ ကုန္ထုတ္ အရင္းအနွီးျဖစ္တဲ့ လယ္ေျမမ်ား ဆံုး႐ႈံးမႈ မ႐ွိရန္ ကိုလည္း သတိျပု ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ တုိက္တြန္း လိုပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္း မွာပင္ လယ္ယာ က႑ကို ေဈးကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ နွင့္အညီ တိုးတက္ေစမယ့္ ေခတ္မီ လယ္ယာ စုိက္ပ်ဳိးေရး စနစ္သို့ တက္လွမ္းနိုင္ရန္ ၾကိုးပမ္းၾက ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု နိုင္ငံေရး ျဖစ္ထြန္းမႈဟာ အစိုးရ၊ လြွႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ အရပ္ဘက္ လူ့အဖြဲ့အစည္း ေတြနဲ့ ျပည္သူလူထု အားလံုးက က႑ အသီးသီးကေန အားလံုး ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ ေတြေၾကာင့္ဆိုတာ ျငင္းလို့ မရပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာဟာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြ က်င္းပရံုနဲ့ မလံု ေလာက္ပါဘူး။ အသိအျမင္ ၾကြယ္ဝတဲ့ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးက ျပည္သူတို့ ဘဝ အတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈေတြကို ဖိနွိပ္မႈ၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ ေတြမ႐ွိဘဲ ဆံုးျဖတ္နုိင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ သိပ္သည္း က်စ္လ်စ္၍ စည္းကမ္း႐ွိတဲ့ အရပ္ဘက္ လူ့အဖြဲ့ အစည္းေတြ ေပၚေပါက္ လာဖို့လည္း အလြန္ အေရးၾကီးပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ့ အစုိးရရဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ အေရးပါတဲ့ အခန္း က႑ မွာ႐ွိခဲ့တဲ့ အရပ္ဘက္ လူ့အဖြဲ့ အစည္းေတြ ျပန္လည္အားေကာင္း လာဖုိ့အတြက္ ၾကိုးပမ္းေဆာင္႐ြက္ သြားဖုိ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာပဲ အရပ္ဘက္ လူ့အဖြဲ့အစည္း ေတြ အားေကာင္း လာဖုိ့က နုိင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္း စီမွာလည္း တာဝန္႐ွိ ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ အေနနဲ့ အားလုံး ပူးေပါင္းပါဝင္တဲ့ နုိင္ငံဖြံ့ျဖိုး တုိးတက္ေရး ျဖစ္စဥ္တစ္ခု စနစ္တက် ျဖစ္ေပၚ လာေစဖုိ့ အတြက္ ၂ဝ- ၁- ၂ဝ၁၃ ရက္ေန့က လူထု အေျချပု အရပ္ဘက္ လူ့အဖြဲ့ အစည္း မ်ားနဲ့ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသၾကီး လြွႊတ္ေတာ္မွာ ေတြ့ဆုံ ခဲ့ပါတယ္။ ၂၇- ၁- ၂ဝ၁၃ ရက္ေန့ ကလည္း သက္ဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္ လူ့အဖြဲ့အစည္း မ်ားနွင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ့ အစုိးရ အဖြဲ့မွ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ၾကီးမ်ားနွင့္လည္း စားပြဲဝုိင္း ေဆြးေနြးမႈမ်ားကုိ စတင္နုိင္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ေတြ့ဆုံမႈေတြ ကေန အစျပုျပီး ျပည္ေထာင္စု အဆင့္၊ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသၾကီး အဆင့္က စလုိ့ အစုိးရ ယနၱရား အဆင့္ဆင့္မွာ အရပ္ဘက္ လူ့အဖြဲ့ အစည္းေတြ၊ ျပည္သူ လူထုေတြ ပါဝင္တဲ့  အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျဖစ္စဥ္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္နုိင္မယ္လုိ့ ယုံၾကည္ပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ့ ၾကိုးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးမ်ား ေအာင္ျမင္ ေစဖုိ့အတြက္ နုိင္ငံေရး တည္ျငိမ္မႈ၊ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ့ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံး ညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္မႈ တုိ့ကုိလည္း အေလးထား ေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ အခ်ိန္ ကာလလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြရဲ့ အက်ဳိးဆက္ေတြေၾကာင့္ ပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးမႈေတြ၊ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားက ျပည္သူအမ်ားစု ခံစားေနရတဲ့ စိတ္ဒဏ္ရာ နာက်င္မႈ ေတြဟာလည္း မိမိတို့ လူ့အဖြဲ့အစည္းရဲ့ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို့ အစုိးရ အေနနဲ့ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာ ေဒသေတြက တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကုိမ်ား အားလုံး အတြက္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားတဲ့ အကူ အညီေတြ ထိေရာက္စြာ ေပးနုိင္ဖုိ့ အသင့္ျပင္ဆင္ လုပ္ကုိင္လ်က္ ႐ွိပါတယ္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နုိင္ငံတကာ အဖြဲ့အစည္း မ်ားနွင့္လည္း ဆက္သြယ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ႐ွိပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း ဆုံး႐ႈံး နစ္နာမႈမ်ား ရပ္္ဆုိင္း နုိင္ဖုိ့နဲ့ အမ်ားျပည္သူ လုိလားေတာင့္တ ေနၾကတဲ့ စစ္မွန္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ ေဆာက္နုိင္ဖုိ့ မိမိတုိ့အားလုံး စားပြဲဝုိင္းမွာ ေဆြးေနြးညိွနႈိင္းျပီး အေျဖ႐ွာရမယ့္ အခ်ိန္အခါကုိ က်ေရာက္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သက္ဆုိင္တဲ့ လူ့အဖြဲ့ အစည္း အသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလံုး စားပြဲဝိုင္းသို့ လာေရာက္ျပီး ေဆြးေနြးညိွနႈိင္း ၾကရန္ ကြ်န္ေတာ့္ အေနနဲ့ အေလးအနက္ တိုက္တြန္း အပ္ပါတယ္။ မိမိတို့ ၾကိုးပမ္း တည္ေဆာက္လ်က္႐ွိတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ဟာ သိမ္ေမြ့စြာ ကိုင္တြယ္ရမယ့္ ထိလြယ္႐ွလြယ္ အဆင့္ကို ေရာက္႐ွိ ေနျပီျဖစ္တဲ့အတြက္ တိုက္ရိုက္ပါဝင္ ၾကိုးပမ္းလုပ္ေဆာင္ ေနသူမ်ားနဲ့ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုး အေနနဲ့ တညီတညြတ္တည္း သေဘာထား ၾကီးၾကီးနဲ့ ႐ုန္းကန္ လုပ္ကိုင္မွသာ ဒီအက်ပ္ အတည္းကို ေက်ာ္လြွႊားေအာင္ျမင္ နုိင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ့ အေလး အနက္ ေျပာၾကား လိုပါတယ္။ နိဂံုးခ်ဳပ္ အေနနဲ့ ကြ်န္ေတာ္ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ယခုအခ်ိန္ အခါဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ့ နုိင္ငံအတြက္ အခက္အခဲေတြ၊ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ့ ရင္ဆိုင္ ေနရတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ျပီး တစ္ခ်ိန္တည္း မွာပဲ နွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္းမွာ မရဘူးေသးတဲ့ အခြင့္အလမ္း ေတြကိုလည္း ရ႐ွိေနပါတယ္။ ျပည္သူတစ္ရပ္ လံုးဟာ ကြ်န္ေတာ္တို့ နဲ့အတူ ဒီအခက္ အခဲ ေတြကို  ဝိုင္းဝန္းေက်ာ္ျဖတ္ ၾကဖို့  တိုက္တြန္း ေျပာၾကား ခ်င္ပါတယ္။ မၾကာခင္မွာ က်ေရာက္ ေတာ့မယ့္ (၆၆) နွစ္ေျမာက္ ျမန္မာနုိင္ငံရဲ့ ျပည္ေထာင္စုေန့မွာ ကြ်န္ေတာ္တို့  တစ္မ်ဳိးသားလံုး စုစည္းခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ကို ျပန္လည္ နႈိးဆြျပီး ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္း စီအေနနဲ့ နုိင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးမွာ ပူးေပါင္း ပါဝင္ၾကဖုိ့ တုိက္တြန္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ အပ္ပါတယ္။ မိဘျပည္သူမ်ား အားလံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္၏ က်န္းမာျခင္း တုိ့နဲ့ ျပည့္စံုနုိင္ၾကပါေစ။ (သမၼတ႐ုံး ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္)

//
More News
Up