ဦးဥာဏ္၀င္း စြဲဆိုထားသည့္အမႈမ်ားကို တုိင္းေဒသၾကီးလြွႊတ္ေတာ္က ပယ္ခ် | DVB