၅ နွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းမႈၾကမ္း လြွႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေနြး | DVB