တနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၄၀၀၀ ခန့်ကို အမေရိကန်ဗီဇာထုတ်ပေး  | DVB