မြန်မာနှင့် ဂျပန် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေသည့် စီမံကိန်းပေါင်း ၆၀ ကျော်ရှိ | DVB