မလေးရှားတွင် ပျောက်ဆုံးခဲ့သည့် အိုင်းရစ်ရှ်မိန်းကလေး အလောင်း မိသားစု အတည်ပြုပြီးနောက် ဆေးရုံသို့ရွှေ့ | DVB