သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်တွင် ရွှေလုပ်ကွက်များဖယ်ရှားပေးရန်ဆန္ဒပြ | DVB