႐ွမ္းနွစ္သစ္ကူး က်ိုင္းတုံတြင္ စည္စည္ကားကား ၾကိုဆိုမည္ | DVB