ပေါင်းတည်မြို့နယ်တွင် လယ်ဧကပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော်ရေနစ်မြုပ်နေ | DVB