ကမ္ဘာ့တန်ဂိုအကပွဲတော် ပြိုင်ပွဲဝင်မည့်သူများ အကစွမ်းရည် ပြသ | DVB