ဗင်နီဇွဲလား လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ စောကျင်းပရန် ကော်မတီဖွဲ့စည်းရေး သဘောတူ | DVB