ဘူးသီးတောင်တွင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ကျောင်းဆရာအပါအဝင် ရွာသားအချို့ကို စစ်တပ်ဖမ်းဆီး | DVB