ဗစ်တိုးရီးယားအမှု အမှုအမှန်ပေါ်ပေါက်ရန် ပျဉ်းမနားတွင် ဆန္ဒပြ | DVB