၂၀၁၉-၂၀ ခုနှစ်အတွင်း မြေယာလျော်ကြေး ဘီလီယံ ၄၀ ပေးမည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပြော | DVB