အထက်တန်းပြီးမြောက်ကြောင်း လက်မှတ်များ စတင်ထုတ်ပေးမည်ဟု ပညာရေးဝန်ကြီးပြော | DVB