ကက်ရှ်မီးယားဒေသကို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဖြစ်မှ ရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေကြမ်း အိန္ဒိယအောက်လွှတ်တော် အတည်ပြု | DVB