သစ်တောပြုန်းတီးမှုကာကွယ်ရန် စွမ်းအားမြှင့်မီးဖိုများ  ရွာပေါင်း ၆၀၀ ကျော်တွင် လိုက်ဝေ | DVB