လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း မုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်ရောက်ရှိ၊ ၂၄ နာရီအတွင်း ပိုအားကောင်းလာနိုင် | DVB