အဆိုေတာ္အိမ့္ခ်စ္ အာဆီယံသီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲတြင္ တတိယဆုရ (႐ုပ္သံ) | DVB