ပရိသတ္ေတြ အင္တာနက္ကေန မဲေပးခဲ့ၾကလို႔ ဆုရတာပါ – အလွမယ္ နန္းေမြခမ္း | DVB