ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို တိုက္႐ိုက္ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူ ၉၀၀ ေက်ာ္သာရွိ

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို တိုက္႐ိုက္ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားတဲ့ ေက်ာင္းသာဦးေရဟာ ေခၚယူလိုတဲ့ ေက်ာင္းသားအင္အားရဲ႕ ထက္ဝက္ေလာက္သာ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လာမယ့္ ပညာသင္နွစ္အတြက္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၂၁၀၀ ေက်ာ္ေခၚယူဖို႔ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္လမ္းညႊန္စာအုပ္မွာ ေၾကညာထားေပမယ့္ တကၠသိုလ္ကို တိုက္ရိုက္ဝင္ခြင့္လာေလွ်ာက္တဲ့ ေက်ာင္းသားကေတာ့ ၉၀၀ ေက်ာ္သာရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဟာ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ တုိက္ရိုက္ေခၚယူခြင့္ရကာ ဝင္ခြင့္ကို လူေတြ႔ ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရတားတဲ့ တကၠသိုလ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားတဲ့ ေက်ာင္းသား ၉၀၀ ေက်ာ္ကို ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္ေန႔ကေန ၂၈ ရက္ေန႔အထိ  ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ လူေတြ႔ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲ စစ္ေဆးေနတယ္လို႔ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ လက္ေထာက္ေမာ္ကြန္းထိန္း ဦးေအာင္စိုးက ေျပာပါတယ္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာေတာ့ ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံဘာသာရပ္ ၂၆ ခုကို သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ၿပီး ဘာသာရပ္တခုခ်င္းစီအလိုက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ရမွတ္ျပည့္မီတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကသာ ေလွ်ာက္ခြင့္ရရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပညာသင္နွစ္မွာေတာ့ ေရွေဟာင္းသုေသန၊ ပညာဘာသာရပ္ကို ေလွ်ာက္ထားတဲ့ ေက်ာင္းသားဦးေရ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာမႈပညာကေတာ့ ေလွ်ာက္ထားမႈအနည္းဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လက္ရွိမွာစစ္ေဆးေနတဲ့လူေတြ ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲဟာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို ပထမဦးစားေပး တိုက္ရိုက္လာေလွ်ာက္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို စစ္ေဆးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို ဒုတိယဦးစားေပးအေနနဲ႔ ေလွ်ာက္ထားတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကိုေတာ့ ဒုတိ္ယအၾကမ္ လူတြ႔ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲ စစ္ေဆးေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင္တိုက္ရိုက္ေခၚယူတာနဲ႔ လူေတြ႔ႏႈတ္ေျဖ စာေမးပြဲစစ္ေဆးမႈေတြကို အရင္ပညာသင္နွစ္ကတည္းက လုပ္ေဆာင္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းဓာတ္ပံု---ဆုဆုသြယ္

More News
Up