လူစုလူေဝးနဲ႔ ပြဲအခမ္းအနားေတြမွာ ရာသီတုပ္ေကြးမကူးစက္ေအာင္ မေမ့သင့္တဲ့ အဓိက (၅) ခ်က္ | DVB