အာဆင္နယ္အသင္းေခါင္းေဆာင္ ကိုစီယယ္နီ ျပင္သစ္ကလပ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ သေဘာတူ | DVB