လူငယ္တစုရဲ ဆင္တုပ္ေကြးအေၾကာင္း သီခ်င္း လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေရပန္းစား (႐ုပ္သံ) | DVB