ႏိုင္ငံတ၀န္း ဇူလိုင္လအတြင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ လူ ၅ ေသာင္းခန္႔ ေရေဘးသင့္ | DVB