အာဖဂန္တြင္  ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ၈ ဦးေသ၊ ၃၃ ဦး ဒဏ္ရာရ | DVB