မႏၲေလးတိုင္း ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၌ က်င္းပသည့္ အာဇာနည္ေန႔  (ဓာတ္ပံု) | DVB