အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ က်င္းပ (ဓာတ္ပုံ) | DVB