မံုရြာၿမိဳ႕ ၇၂ ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနား (ဓာတ္ပုံ) | DVB