ဒါ႐ိုက္တာ မင္းထင္ကိုကိုႀကီးကို ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ အမိန္႔ခ် | DVB