လြဳိင္ေကာ္ေဆး႐ုံတြင္ H1N1 လူနာ ေနာက္ထပ္  ၂ ဦး ေဆးကုသမႈခံယူေန | DVB