ဆဲဗင္းဇူလိုင္အထိမ္းအမွတ္ သမဂၢရင္ျပင္ကို ခ်ီတက္သူမ်ား တရားစြဲခံရ | DVB