ဒီမိုကေရစီ တုိင္းျပည္အျဖစ္ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနဟု ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာ

ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ခ်န္အိုခ်ာက စစ္အစိုးရ အႀကီးအကဲ ရာထူးကေန တရားဝင္ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ေန႔က ေၾကညာၿပီးေနာက္ ထိုင္းႏုိင္ငံဟာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆုံးသတ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမယ္လို႔ ေျပာလုိက္ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်န္အိုခ်ာက “အခုဆုိရင္ ထိုင္းႏုိင္ငံကို စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီ တုိငး္ျပည္အျဖစ္ တငး္ျပည့္က်ပ္ျပည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနပါတယ္။ အဲဒီလိုအုပ္ခ်ဳပ္ရာမွာ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ လႊတ္ေတ္ာနဲ႔ အဲဒီလႊတ္ေတာ္က ေထာက္ခံတဲ့ အစိုးရနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာပါ။ အခြင့္အေရးနဲ႔ လြတ္လပ္ခြင့္ အမ်ားအျပားကို ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းေတြနဲ႔အညီ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးထားၿပီး ရိွေနတဲ့ ျပႆနာရပ္ေတြကို အထူးအာဏာ အသံုးမျပဳဘဲ ဒီမိုကေရစီ နညး္လမး္တက် ေျဖရွင္းသြားမယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ ပရာယြတ္ဟာ လႊတ္ေတ္ာအတြင္း စစ္တပ္ေထာက္ခံတဲ့ ပါတီေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စညး္ပံုဥပေဒအရ စစ္တပ္ခန္႔အပ္ထားတဲ့ အထက္လႊတ္ေတာ္ ေထာက္ခံမႈေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးမွာ ဆက္ရိွေနတာပါ။ ေဝဖန္သူေတြက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ ဒီမိုကေရစီကို နွိပ္ကြပ္ၿပီး စစ္တပ္ကို ႏုိင္ငံေရးမွာ ေနရာေပးထားတယ္လုိ႔ ေထာက္ျပၾကပါတယ္။

More News
Up