ကယ္လီဖုိးနီးယား ကမ္း႐ုိးတန္းတြင္ ေပ်ာ္ျမဴးေနသည့္ လင္းပုိင္အုပ္ႀကီး (႐ုပ္သံ)

ကယ္လီဖုိးနီးယားေတာင္ပိုင္း ကမး္႐ုိးတန္းမွာ ေကာင္ေရတရာေက်္ာရိွတဲ့ လင္းပိုင္အုပ္ႀကီး ေပ်ာ္ျမဴးေနတာကို ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္ေန႔က ျမင္ေတြ႔ရပါတယ္။ လက္ဂူနာကမး္ေျခအလြန္ ေမာ္ေတာ္တဖက္ျခမး္မွာ လိုက္လာတဲ့ သူတုိ႔ကုိ ခ်က္ပတ္တာဆန္ဆိုသူက ဗြီဒီယုိမွတ္တမး္ တင္ခဲ့တာပါ။ လင္းပိုင္အုပ္ဟာ ေမာ္ေတာ္ကို ဝန္းရံၿပီး အမီလိုက္ကူးေနၾကပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ သူတုိ႔ဟာ ေမာ္ေတာ္ေနာက္လုိက္ၿပီး ေရလႊာစီးတဲ့ပုံစံ ဖန္တီးေနတယ္လုိ႔ ပတ္တာဆန္က ေျပာပါတယ္။ သူက လငး္ပိုင္ေတြဟာ အေတာ္ေပ်ာ္ေနၿပီး ခြန္အားေတြ ျပည့္ဝေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

More News
Up