ကယ္လီဖုိးနီးယား ကမ္း႐ုိးတန္းတြင္ ေပ်ာ္ျမဴးေနသည့္ လင္းပုိင္အုပ္ႀကီး (႐ုပ္သံ) | DVB